NASZE ALBUMY Z PODRÓŻY I SPOTKAŃ
W Kowlu świętowano XXV – lecie powstania Towarzystwa Kultury Polskiej

2023-11-07

W Kowlu świętowano XXV–lecie powstania Towarzystwa Kultury Polskiej

W Centrum Kulturalno – Oświatowym w Kowlu odbyły się w niedzielę, 05 listopada br., uroczyste obchody XX-lecia założenia Towarzystwa Kultury Polskiej. Mottem przewodnim spotkania było hasło: „Razem jesteśmy silniejsi”. 


Na początku wszyscy uczestnicy uroczystości zaśpiewali hymny polski i ukraiński. Następnie prezes TKP w Kowlu, Anatolij Herka, podziękował w swoim przemówieniu wszystkim za przybycie i za wieloletnią owocną współpracę.

Po nim głos zabrał Konsul Rzeczpospolitej Polskiej Marcin Chruściel, który w swoim przemówieniu podziękował za wieloletnią współpracę i działanie na rzecz polskiej mniejszości narodowej.

Po nim wystąpił Mer Kowla, Igor Czajka, który także złożył podziękowania Towarzystwu, życzył zebranym zwycięstwa w wojnie z agresorem oraz podziękował Polakom i Polsce jako najbliższemu sąsiadowi za pomoc w tym wyjątkowym czasie dla Ukraińców.

Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki Nina Poremska, także podziękowała za współpracę przez 25 lat oraz odczytała list i życzenia od prezes FOPNU Elżbiety Korowieckiej.

Towarzystwo otrzymało także życzenia od Jarosława Góreckiego – dyrektora Centrum Kostiuchnówka i od Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Chełma.

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna, w której członkowie towarzystwa i uczniowie Szkoły Polskiej wystąpili z programem muzyczno – słownym. Goście mogli wysłuchać pięknego poloneza a – moll „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego, preludium e-moll op. 28 nr 4 Fryderyka Chopina.  Na scenie zabrzmiały pieśni i wiersze patriotyczne, które wyrażały tęsknotę i miłość do Ojczyzny.

Goście mogli obejrzeć również film, który przedstawiał historię Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu od roku 1998 do dziś oraz dwa filmiki – podziękowania od byłych uczniów – absolwentów. Uczennice zaśpiewały także patriotyczne pieśni ukraińskie jako podziękowanie żołnierzom walczącym na froncie z wrogiem, który zaatakował Ukrainę. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali także ulotkę opisująca historię towarzystwa kowelskiego ze zdjęciami z różnych lat.

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie podziękowań i upominków dla gości i najstarszych członków towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu.

Anatol Herka podziękował wszystkim, którzy pomogli przy przygotowaniach do uroczystości, nauczycielom, uczniom, rodzicom, członkom towarzystwa, prowadzącym uroczystość, występującym na scenie, śpiewającym i recytującym wiersze.

Po części artystycznej był czas na posiłek i rozmowy o trudnym czasie, który przechodzi Ukraina, o wspólnych projektach i wspominanie tych, którzy już odeszli. Wszyscy życzyli sobie zwycięstwa i nastania czasu pokoju, powtarzając hasło uroczystości: „Razem jesteśmy silniejsi”. 

Wiesław Pisarski nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG  

Z poważaniem

Anatolij Herka

Prezes TKP w Kowlu
Ukraina. 45000 Kowel,
ul. Szewczenki 46tel +38 050 5394357 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. 

Tekst przysłał: 2023-11-06 21:49:28 użytkownik Анатолий <anatolygerka@ukr.net>


Więcej zdjęć w albumie Google >>

Groby żołnierzy polskich w Kowlu ponownie uporządkowane

2023-09-19

Groby żołnierzy polskich w Kowlu ponownie uporządkowane

W dniu 2023-09-02 19:47:28 użytkownik Анатолий napisał:

1 września w godzinach popołudniowych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu zebrali się na cmentarzu komunalnym w Kowlu. Kolejny raz uporządkowali kwaterę polskich żołnierzy: wycięli chwasty, pograbili, szczotkami oczyścili pomniki i pomalowali je białą farbą...


„Szczególnie podziękowania należą się panu Jarosławowi Góreckiemu, dyrektorowi Centrum Dialogu «Kostiuchnówka» Chorągwi Łódzkiej ZHP , który dostarczył nam tyle farby, że starczyło na wszystkie nagrobki żołnierzy polskich walczących  o wolność w czasie I wojny światowej – powiedział Anatolij Herka – Dzięki takim ludziom możemy od lat utrzymywać w należytym stanie groby naszych przodków na cmentarzu, którym się opiekujemy od lat. Bardzo dziękuję także tym członkom TKP, którzy znaleźli czas i przyszli na cmentarz, by wspólnymi siłami odnowić kwaterę i pomalować nagrobki”.


Wiesław Pisarski,nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG

Narodowe Czytanie w Szkole Polskiej w Kowlu

2023-09-19

Narodowe Czytanie w Szkole Polskiej w Kowlu

W dniu 2023-09-10 17:44:37 użytkownik Анатолий napisał:

To już tradycja: Narodowe Czytanie wybranego utworu literackiego pod patronatem Pary Prezydenckiej w Kowlu odbywa się zawsze w sali Szkoły Polskiej i rozpoczyna uroczyście nowy rok szkolny...


Spotkanie zaczęło się 9 września o godzinie 10.00. Otworzył je prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Anatolij Herka, witając wszystkich uczestników i zachęcając do wytrwałej nauki w nadchodzącym roku szkolnym i do udziału w konkursach. Następnie Irena Herka przedstawiła sylwetkę pisarki Elizy Orzeszkowej i opowiedziała o jej najważniejszych utworach. Po niej uczestnicy spotkania obejrzeli jeden z odcinków serialu powstałego na podstawie filmu. Potem wszyscy czytali wybrany przez siebie fragment powieści. Nauczyciel Wiesław Pisarski i jego córka Julia przesłali swoje nagrania, które zostały zaprezentowane uczestnikom.Członkowie Koła Polonijnego wykonali na koniec spotkania kilka piosenek. Prezes Anatolij Herka życzył uczniom, rodzicom i członkom Towarzystwa Kultury Polskiej ciekawego i owocnego roku szkolnego.

Wiesław Pisarski,nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG


--Z poważaniemAnatolij HerkaPrezes TKP w KowluUkraina. 45000 Kowelul. Szewczenki 46

Obchody 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Polsce wschodniej

2023-06-21

Obchody 80. rocznicy ludobójstwa Polaków zamieszkałych  Wołyń, a także Polesie, Podole, Pokucie, Ziemię Lwowską, Bieszczady, Podkarpacie i wschodnią Lubelszczyznę

Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W niedzielę 11 lipca 1943 roku ponad sto polskich wsi, tysiące polskich rodzin oraz wiele kościołów obrządku rzymskiego w trakcie nabożeństw zostało zaatakowanych przez oddziały ukraińskich nacjonalistów. Tylko w tym dniu zamordowano, częstokroć w okrutny sposób, około 10 tysięcy Polaków: kobiet mężczyzn i dzieci. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Dzień ten był kulminacją ludobójstwa dokonanego w latach 1943-1947 na ok. 150 tysiącach obywateli II Rzeczypospolitej, głównie mieszkańcach wsi.

Program obchodów w Chełmie  8 - 11 lipca 2023 r. na plakacie...  


Zmiana: Mszę św. polową koncelebrowaną odprawi ks. bp. Adam Bab

Czy ktoś mieszkał w Pińsku lub okolicach przed II wojną światową?

2023-05-25

22.05.2023 r. Szanowni  Państwo,     .

zwracam się do Państwa z bardzo serdeczną prośbą

W imieniu mojej Mamy Alicji Popławskiej z domu Miąc, zwracam się z zapytaniem, czy ktoś z Państwa członków Towarzystwa Przyjaciół Polesia i Wołynia mieszkał w Pińsku lub okolicach przed II wojną światową?...


Otóż moja Mama, urodzona w maju w roku 1929, a obecnie mieszkająca w Lublinie mieszkała wraz ze swoją Mamą, Marią Miąc ('a' z ogonkiem), z domu Burda wraz z młodszym bratem Ryszardem oraz starszą siostrą ś.+p. Romualdą Miąc w Pinsku, w domu przy skrzyżowaniu ulic Pierackiego i Piotrkowskiej (obecnie: 8 Marta i Kosmodziemianskoj).

Moja Mama odwiedziła swój rodzinny dom w roku 2008 i w tym domu mieszkała wówczas wdowa po Marynarzu Pińskiej Flotylli, pani Kowalczyk.

Prawie wszyscy sąsiedzi Mamy zostali wywiezieni przez Sowietów na Syberię, a ponieważ z racji tego, że moja Babcia, czyli Maria Miąc (z domu Burda) była już wówczas wdową, tak wiec ona i jej dzieci (wśród nich moja Mama), zostali umieszczeni na drugiej liście wywozowej na Syberię.

W między czasie podpisano porozumienie z Sowietami i wówczas moja Babcia i jej trojka dzieci (w tym moja Mama), bydlęcymi wagonami podstawionymi przez Sowietów wrócili do Polski.

Osiedlili sie wówczas w Lublinie, jako że rodzina Męża mojej Babci (jej mąż to ś.+p. Franciszek Miąc) pochodziła z Lublina i okolic.

Natomiast Babcia - Maria Miąc (z domu Burda) pochodziła z Duboja koło  Stolina.

W Duboju mieszkało wielu naszych dalekich krewnych z nazwiskiem Burda, jak również Kaczorowska.

Wielu młodych wyjechało do Pińska lub do Mińska.

W związku z powyższym, jeśliby ktoś z Państwa, lub Państwa znajomych, znał chociaż cześć tej historii, bardzo serdecznie proszę o kontakt.

Łączę wyrazy szacunku, Ryszard Popławski - tel. 600 176 097

P.S.

Przypomniałem sobie jeszcze, że strony mojej ś.+ p. Babci (Mamy Mamy), tam w Duboju, Stolinie i Pińsku, nasi krewni mieli też nazwisko Dawidowicz.

Wiele z tych drogich nam ś. + p. osób jest pochowanych na cmentarzu przy cerkwi w Duboju.

Moja Mama skończy 28 maja 94 lata i mimo upływu czasu pamięta na przykład kolegę ze szkoły w Pinsku, nazywał sie on Feliks Wypych.
.

Mam nadzieję, ze może ktoś się znajdzie, kto jeszcze pamięta krewnych mojej Mamy.

Jeszcze raz bardzo dziękuje za okazaną mi pomoc i serdeczność.

Pozdrawiam serdecznie, Ryszard Poplawski - tel. 600 176 097

e-mail: australian.academy@gmail.com

P.S. Obecnie mieszkam w Olsztynie (na Warmii), w Lublinie jestem co drugi weekend.

------------------------------

List publikuję na prośbę i za zgodą p. Ryszarda Popławskiego.

Członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu porządkowali groby polskie

2023-05-14

W dniu 2023-05-13 19:28:17 użytkownik Анатолий <anatolygerka@ukr.net> napisał:

Wiosenne porządkowanie na cmentarzu w Kowlu

12 maja br. członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, porządkowali groby polskie na cmentarzu komunalnym w Kowlu przy ulicy Niezależności.

Prace wykonano w dwóch grupach: najpierw na cmentarzu pracowała grupa emerytów i rencistów, a potem osoby pracujące.

Dopisała pogoda, chęci do pracy i uśmiech na twarzy...


Oczyszczono z chwastów kwaterę wojskową żołnierzy polskich, kwaterę dziecięcą, groby harcerskie oraz groby indywidualne pochowanych tutaj polskich obywateli.

Wyniesiono śmieci, chwasty i gałęzie. Pograbiono ziemię wokół grobów. Oczyszczono szczotkami pomniki na grobach. Następną czynnością będzie chemiczne zniszczenie najgorszych chwastów, pomalowanie pomników i powieszenie na nich biało – czerwonych szarf.

Wszystkim, którzy przyszli i pracowali z ogromnym zaangażowaniem podziękował prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka. 

Tekst i zdjęcia:

Wiesław Pisarski, nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG

 


Spotkanie Zarządu z członkami Stowarzyszenia

2023-05-09

Spotkanie Zarządu z członkami Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia im. Wincentego Pola w Chełmie, zawiadamia:

29 maja br. (poniedziałek) o godz.16:00 odbędzie się spotkanie Zarządu z członkami Stowarzyszenia.
Miejscem spotkania będzie Klub Seniora "Złota Jesień" w Chełmie przy ul. J. Piłsudzkiego 30 A.

Temat spotkania: 
  • plan działania Stowarzyszenia na bieżący rok,
  • propozycje wycieczki dla członków Stowarzyszenia.
 
Zaprasza Zarząd Stowarzyszenia:
Tadeusz Kupracz - prezes, Danuta Klepczuk - v-ce prezes, Alicja Nawrocka - sekretarz, Anna Kowalczyk - skarbnik, Lucyna Kozaczuk - członek

 

Nowy zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia im. Wincentego Pola w Chełmie :
  • Tadeusz Kupracz - prezes,
  • Danuta Klepczuk - v-ce prezes,
  • Alicja Nawrocka - sekretarz,
  • Anna Kowalczyk - skarbnik,
  • Lucyna Kozaczuk - członek
W Kowlu uczczono 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2023-05-06

W Kowlu uczczono 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 2023-05-04 21:16:59 użytkownik Анатолий <anatolygerka@ukr.net> napisał:

W Szkole Polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu - 4 maja o godzinie 19:00 odbyła się uroczystość poświęcona Świętu Narodowemu Trzeiego Maja... 


 W sali zebrali się uczniowie i członkowie Towarzystwa.Najpierw odśpiewano hymny Polski i Ukrainy. Następnie uczniowie wystąpili z programem artystycznym.

Przy wtórze dwóch gitar zaśpiewali polskie piosenki patriotyczne, przedstawili przebieg powstawania drugiej konstytucji na świecie, twórców i ostatniego króla Polski oraz recytowali wiersze poświęcone wolności i ukochaniu ojczyzny.

Następnie prezes TKP w Kowlu wręczył najaktywniejszym uczniom dyplomy z podziękowaniem za całoroczny wkład pracy i udział w konkursach, akademiach i Kółku Polonijnym.

Zostały także wręczone słodycze ufundowane przez Gabrielę i Piotra Kowalików.

 

Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe wspólne zdjęcie i obiecali spotkać się na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 pod koniec maja.

Tekst i zdjęcia: Wiesław Pisarski, nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG

Życzenia świąteczne od Prezesa TKP w Kowlu

2023-04-08

W dniu 2023-04-06 18:59:02 użytkownik Анатолий <anatolygerka@ukr.net> napisał:

Życzenia świąteczne od  Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej  w Kowlu

Anatolija Herki dla Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2023-03-21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia im. Wincentego Pola w Chełmie

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia im. Wincentego Pola w Chełmie -  zawiadamia:

31 marca 2023 r. o godz. 1530 w Hotelu „Kamena" w Chełmie przy Al. Armii Krajowej 50. - odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:..


1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.

 4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał. 

 5. Informacja ustępującego Zarządu Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia O/Chełm za okres 2019 -2022.

 6. Informacja ustępującej  Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia O/Chełm za okres 2019 -2022.

7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

a)    przyjęcia do wiadomości informacji ustępującego Zarządu Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia O/Chełm za okres 2019- 2022,

b)    przyjęcia do wiadomości Uchwały Zarządu Towarzystwa    Miłośników Wołynia i Polesia O/Chełm o przekazaniu składek    członkowskich dotychczasowych członków na rzecz Stowarzyszenia    Miłośników Wołynia i Polesia im. Wincentego Pola w Chełmie,
c)    uchwalenie wysokości składek rocznych od członków Stowarzyszenia,
d)    przyznania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia dla Pani mecenas Jolanty Kowalczyk,
e)    ustalenia liczebności członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz formy głosowania w wyborach.

8. Wybory: prezesa zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Ogłoszenie wyników głosowania z wyborów: prezesa zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej.

11.  Ukonstytuowanie się organów wykonawczych stowarzyszenia:  na I posiedzeniu.
 12. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o stwierdzeniu wyborów prezesa Zarządu i komisji rewizyjnej z podziałem na funkcje.

13. Zakończenie i zamknięcie obrad.

    Prosimy o złożenie przed zebraniem nowych deklaracji członkowskich.

Za Zarząd:

Prezes Zarządu

Aleksander Zawalski

----------------------------------------

 

Do pobrania:

Deklaracja członkowska - plik doc >>

Deklaracja członkowska - plik pdf >>

Aktualny odpis KRS

------------------------------------------

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia aktualnie od 6 lutego 2023 r. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WOŁYNIA I POLESIA IM. WINCENTEGO POLA W CHEŁMIE - nie wchodzi w skład Światowego Kongresu Kresowian
Więcej>>


Życzenia świąteczne dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu

2022-12-21

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu

 
Zarząd i Członkowie Towarzystwa w Chełmie z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzą Wam: Pokoju, Zdrowia i stałej Nadziei.
Niech Nowy Rok ją Wam i nam wszystkim przyniesie. 
                                                                                             
Zarząd TMWIP w Chełmie

2022-12-21

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu

 
Zarząd i Członkowie Towarzystwa w Chełmie z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzą Wam: Pokoju, Zdrowia i stałej Nadziei.
Niech Nowy Rok ją Wam i nam wszystkim przyniesie. 
                                                                                             
Zarząd TMWIP w Chełmie
ŚWIATOWY ZWIĄZEK KRESOWIAN

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia aktualnie od 6 lutego 2023 r. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WOŁYNIA I POLESIA IM. WINCENTEGO POLA W CHEŁMIE - nie wchodzi w skład Światowego Kongresu Kresowian
Więcej>>

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 7

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 15,719
bullet.gif Najnowszy użytkownik: axizusa
Nawigacja
ORGANIZACYJNE
ZARZĄD GŁ. I ODDZIAŁY
WALNE ZEBRANIE 29-09-2014
STATUT
SPRAWOZDANIA
WALNE ZEBRANIE 20-10-2017
TAM BYLIŚMY..
W KOWLU 16.11.2019
HELENÓWKA, WERBA, ZAMŁYNIE 11.07.2019
W OSTRÓWKACH 31,08.2019
NA ZAKARPACIU 5-8,08.2019
W KOWLU 17.11.2018
W OSTRÓWKACH 2.09.2018
WARĘŻ,BEŁZ, SOKAL 3.08.2018
NA GROBACH-WOŁYŃ 20.07.2018
75.ROCZNICA-WOŁYŃ 7.07.2018
W RYMACZCH I LUBOMLU 19.04.2018
W ŁUCKU 2-3.02.2018
W KOWLU 12.11.2017
NA ZIEMI LWOWSKIEJ 13-15.09.2017
NA GROBACH-WOŁYŃ 14.07.2017
NA PODOLU 22-27.05.2017
W KOWLU 13.11.2016
LWÓW, KRZEMIEN. 7-9.10.2016
NA KASZUBACH 20.09.2016
W OSTRÓWKACH 28.08.2016
W HELENÓWCE 22.07.2016
CHORWACJA, CZARNOG.-2016
W WARSZAWIE 16.03.2016
W KOWLU 13.12.2015
W KOWLU 14.11.2015
WE LWOWIE 10 - 11.10.2015
W OSTRÓWKACH 30.08.2015
W KOSTIUCHNÓWCE 21.08.2015
NA WOŁYNIU 25.07.2015
W BIAŁORUSI 15-19.07.2015
WARSZAWA 24.03.2015
OPŁATEK W KOWLU 14.12.2014
W KOWLU 15.11.2014
NA CMENTARZU W BIELINIE
W RYMACZACH I BINDUDZE
W PAROŚLI I SARNACHi
W ŁUCKU, OŁYCE I KLEWANIU
LWÓW, OLESKO, PODHORCE..
PUBLIKACJE
ZAPOMNIANE POWSTANIE...
PODOBNA TEMATYKA


Stowarzyszenie
"Pamięć i Nadzieja"w Chełmie

--------------------------------- 
 

27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny

-------------------------------
 

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

Ostatnie artykuły
bullet.gif Helenówka, Werba, Z...
bullet.gif Obchody Święta Nie...
bullet.gif 2019. OSTRÓWKI miej...
bullet.gif Wycieczka na Zakarpa...
bullet.gif Wyjazd do Kowla - 17...