Nawigacja
Artykuły » TAM BYLIŚMY » ZBRODNIA W PAROŚLI
ZBRODNIA W PAROŚLI
bullet.gif Napisane przez Admin dnia październik 14 2014

W dniu 21 września 2013 roku, członkowie: Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie, Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie, Chełmskiego Środowiska ŚZŻAK Okręg Wołyński i grupa funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, odwiedzili zbiorową mogiłę pomordowanych mieszkańców przedwojennej polskiej wsi Parośla koło Sarny.

Mieszkańcy zostali zamordowani 9 lutego 1943 roku przez sotnię Ukraińskiej Powstańczej Armii dowodzoną przez Hrygorija Perechijniaka. Dojście do miejsca w głębi lasu, ( gdzie była polska wieś) było utrudnione. Delegację liczącą 75 osób, do zbiorowej mogiły zaprowadził leśną drogą, ksiądz Władysław Łukasiewicz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sarnach.

 


 
Zbrodnia w Parośli I – zbrodnia dokonana przez sotnię Ukraińskiej Powstańczej Armii pod dowództwem Hryhorija Perehijniaka "Dowbeszki-Korobki" (według Władysława Filara dowodził Korziuk Fedir ps. Kora) w dniu 9 lutego 1943 na ludności polskiej we wsi Parośla w gminie Antonówka, w powiecie sarneńskim województwa wołyńskiego. Liczba ofiar szacowana jest w granicach od 149 do 173 zamordowanych Polaków.
Zbrodnia ta była pierwszym masowym mordem UPA i uważana jest za początek rzezi wołyńskiej.

Przed zbrodnią

Parośla I była polską osadą złożoną z 26 zagród, które zamieszkiwały ok. 130 osób. Od grudnia 1942 kilkuosobowe patrole UPA, czasem udające partyzantów radzieckich, kilkakrotnie przechodziły przez okolice.
Kilka dni przed atakiem na polską kolonię Parośla I sotnia "Dowbeszki-Korobki" (pierwsza sotnia UPA podległej OUN-B) zaatakowała niemiecki posterunek we Włodzimiercu. Stoczyła tam potyczkę z oddziałem policji pomocniczej złożonym z Kozaków. Zabito jednego Niemca i trzech Kozaków, zaś sześciu wzięto do niewoli. Po drodze do Parośli w lesie sotnia napotkała pięciu mieszkańców kolonii Wydymer rąbiących drzewo. Wszyscy zostali zabici.

Zbrodnia
Mieszkańcy Parośli I nie spodziewali się ataku. Uzbrojona głównie w noże i siekiery sotnia bez problemu weszła do wsi podając się za partyzantkę radziecką, po czym rozstawiła straże w pobliżu polskich gospodarstw. Upowcy weszli do domów i zażądali podania sobie obiadu. W domu rodziny Kołodyńskich, gdzie wkroczyło dowództwo sotni, przesłuchali i zamordowali siekierami sześciu prowadzonych ze sobą jeńców kozackich. Upowcy otoczyli wieś i zatrzymywali każdego, kto chciał przez nią przejechać. Po zjedzeniu obiadu rzekomi partyzanci radzieccy stwierdzili, że Parośla zostanie niedługo napadnięta przez hitlerowców i w związku z tym muszą zabezpieczyć ludność przed ich zemstą za udzielanie pomocy partyzantom. Zażądali, by wszyscy Polacy położyli się na ziemi i pozwolili się związać. Miało to dowieść, że zostali zmuszeni do wsparcia partyzantki i uratować ich od niemieckich represji. Mieszkańcy wsi zgodzili się lub też zostali do tego zmuszeni - napastnicy posługiwali się językiem ukraińskim, a nie rosyjskim, co wzbudziło podejrzenia niektórych Polaków.
Związanych i bezbronnych mieszkańców wsi napastnicy zamordowali przy użyciu noży i siekier, zabijając od 149 do 173 osób, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta. Ze szczególnym okrucieństwem zamordowano komendanta miejscowego Związku Strzeleckiego Walentego Sawickiego. Udało się uratować jedynie 12 Polakom (według innych źródeł - ośmiu), w większości dzieciom. Część z nich do końca życia pozostała niepełnosprawna. Majątek zabitych został zrabowany i wywieziony na saniach.
Zamordowani zostali pochowani we wspólnym grobie, nad którym usypano kurhan. Wieś Parośla przestała istnieć. Napad przeżyła również sześcioosobowa rodzina żydowska, którą ukrywał w piwnicy Klemens Horoszkiewicz i która nie została odkryta przez sprawców zbrodni.
Siemaszkowie podają, że w zbrodni brali udział Ukraińcy mieszkający w sąsiednich wsiach, dobrze znający zamordowanych, zaś napastników określają jako "bulbowców".
 
Po zbrodni

Po odejściu z Parośli oddział Perehijniaka dokonał kolejnej zbrodni na 15 Polakach w Toptach, planował również atak na Wydymer. Ostatecznie nie doszło do niego, gdyż na miejsce spotkania nie stawił się oddział dowodzony przez Ukraińca nazwiskiem Mizowiec, a "Dowbeszka-Korobka" nie chciał ryzykować uderzenia zbyt małymi siłami. W związku z tym część sotni została rozpuszczona, część zaś ukryła się w leśnym obozie.
Wiadomość o zbrodni w Parośli rozeszła się następnego dnia, kiedy do wsi pojechał gospodarz z Wydymeru umówiony na spotkanie z zamordowanym jak się okazało gospodarzem Hilarym Boberem, zaś do Wydymeru dotarła ciężko ranna w Parośli Maria Bułgajewska. Do spalonej wsi zaczęli przyjeżdżać również inni Polacy z okolicy. Odwieźli oni rannych do szpitala we Włodzimiercu oraz poprosili o osłonę Niemców z Antonówki. Pod ich osłoną zdołali pogrzebać zamordowanych oraz wykonać fotografie ciał.
 
 
Upamiętnienie ofiar zbrodni

Jeszcze w 1943 został wzniesiony pierwszy krzyż upamiętniający zabitych, który już nie istnieje. W lesie, w miejscu dawnej kolonii, Ukrainiec Antin Kowalczuk wzniósł pamiątkowy krzyż z informacją, że zbrodni dokonali nacjonaliści ukraińscy. Jest on obecnie jednak bardzo zaniedbany, a dotarcie do niego - utrudnione.

Źródło http://pl.wikipedia.org/
 
Zbudowany z bazaltu w początkach 20-lecia międzywojennego kościół garnizonowy Korpusu Ochrony Pogranicza, obecnie kościół ojców Pallotynów w Sarnach.

 

 

Rzymskokatolicki kościół Przemienienia Pańskiego w Maniewiczach

Za kościół parafialny posłużyła drewniana kaplica w pobliżu torów kolejowych, wybudowana w 1915 jako kaplica wojskowa. W latach 1922–1926 została wykończona. Nowy, murowany kościół został zbudowany w latach 1933–1937 ze składek wiernych – pracami kierował proboszcz ks. Bolesław Jastrzębski (ur. 1893, wyśw. 1925, zm. 1942). Budowla ma plan krzyża z krótkim transeptem, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema zakrystiami. Frontowe elewacje nawy i transeptu zdobią oryginalne schodkowe szczyty. Elewację frontową zdobił również niewidoczny dziś napis "Sursum Corda".
Do końca 1943 kościół funkcjonował dzięki przybyłemu tu ks. Edmundowi Domańskiemu. Po II wojnie światowej władze sowieckie zamknęły świątynię urządzając w jej wnętrzu magazyn soli mineralnych. Przechowywana tu przez 40 lat sól wywołała nieodwracalne zniszczenia. Sól później została wysadzona w powietrze, zniszczeniu uległo sklepienie i dach. Pierwszą Mszę św. po wielu latach na schodach zrujnowanego kościoła odprawił w 1990 o. Jan Paweł Mucharski OFMCap. Kościół został odzyskany przez wiernych w 1992 i jest odbudowywany i poddawany renowacji.
Ponownego poświęcenia kościoła w Maniewiczach, 4 czerwca 1995, dokonał bp Marcjan Trofimiak, ówczesny biskup pomocniczy Archidiecezji lwowskiej. Staraniem ks. prał. Ludwika Kamilewskiego z Łucka została wybudowana plebania. W latach 1992–1994 proboszczem był tu ks. Adam Galek, a w latach 1994–2001 ks. Kazimierz Bolesław Zając. Od listopada 2001 proboszczem parafii Maniewicze i parafii Lubieszów jest ks. Andrzej Maciej Kwiczala.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/Na terenie przykościelnym znajduje się cmentarz legionistów. W centralnej części cmentarza znajduje się betonowy obelisk, o wysokości 4 m, przygotowany do montażu odrestaurowanej płyty pamiątkowej. Na cmentarzu znajduje się 19 mogił ustawionych w dwóch rzędach. Obok kwatery legionowej znajdują się groby proboszczów parafii maniewickiej.
Cmentarz przykościelny powstał w drugiej połowie lat 20. XX wieku, jako cmentarz poekshumacyjny, na który zwieziono szczątki żołnierzy z najbliższej okolicy. 21 czerwca 1929 uroczystego odsłonięcia obelisku na ukończonym cmentarzu dokonał Prezydent RP Ignacy Mościcki. W okresie powojennym cmentarz uległ zniszczeniu, a część mogił została zniwelowana i oddana pod zabudowę. Ze względu na podział gruntów część mogił znalazła się na działce sąsiadującej z plebanią. W 2004 szczątki żołnierzy ze zniwelowanych mogił zostały ekshumowane i pochowane za obeliskiem, tworząc w ten sposób drugi rząd grobów. Ostateczny wygląd cmentarz uzyskał w 2005 po ustawieniu betonowych krzyży i obramowań na mogiłach żołnierzy pochowanych rok wcześniej. Obecnie cmentarz znajduje się pod opieką parafii Maniewicze.

Źrdło: http://pl.wikipedia.org/
Komentarze
#241 | blessingprayer dnia październik 19 2023 13:09:45
https://www.metoo...irport8360
http://www.rohita...rport8360/
https://www.bitsd...les/NONkak
https://participa...?locale=en
https://www.derma...rport8360/
https://www.facer...irport8360
https://bikeindex...irport8360
https://glose.com...
https://routinehu...irport8360
http://www.babelc...ta-airport
https://www.proko...0/activity
https://participa...0/activity
https://forum.dzp...26762.html
https://www.11sec...le/1565107
https://www.rolep...rport8360/
https://www.favin...rportxK8WM
https://camp-fire...irport8360
https://decidim.c...0/activity
https://www.hacka...ers/433801
https://atlanta.b...60_e167036
https://www.mifar...rport8360/
https://gamebuino...
https://shoplook....irport8360
https://my.archda.../@airport1
https://robertssp...aiport8360
https://leetcode....rport8360/
http://freestyler...irport8360
https://www.pubpu...ta-airport
https://forum.ixb...%3E1776121
https://vocal.med...s/airport1
https://community...irport8360
https://participe...0/activity
https://simmer.io...
https://profil.mo...irport8360
https://participa...0/activity
https://teletype....irport8360

https://linkworld...irport8360
https://library.z...ta-airport
https://in.radioc...rport8360/
https://jobboard....ta-airport
https://www.tripa...irport8360
https://www.dday....irport8360
https://morguefil...irport8360
https://www.bikem...s/created/
https://dev.to/ai...
https://gifyu.com...
https://replit.co...irport8360
https://www.sutor...ta-airport
https://www.slide.../airport11
https://www.metoo...irport7888
http://www.rohita...rport7888/
https://www.bitsd...les/djT9hI
https://participa...?locale=en
https://www.derma...rport7888/
https://www.facer...irport7888
https://bikeindex...rhulbdok5a
https://glose.com...
https://routinehu...irport7888
http://www.babelc...rk-airport
https://www.proko...8/activity
https://participa...8/activity
https://forum.dzp...26850.html
https://www.11sec...le/1565108
https://www.rolep...rport7888/
https://www.favin...rportSC4ix
https://camp-fire...irport7888
https://decidim.c...8/activity
https://www.hacka...ers/433802
https://atlanta.b...88_o599389
https://www.mifar...rport7888/
https://gamebuino...
https://shoplook....irport7888
https://my.archda.../@airport2
https://robertssp...irport7888
https://leetcode....rport7888/
http://freestyler...irport7888
https://www.pubpu...-airport-2
https://forum.ixb...%3E1776128
https://vocal.med...s/airport2
https://community...irport7888
https://participe...8/activity
https://simmer.io...
https://profil.mo...irport7888
https://participa...8/activity
https://teletype....irport7888

https://linkworld...irport7888
https://library.z...rk-airport
https://in.radioc...rport7888/
https://jobboard....rk-airport
https://www.tripa...irport7888
https://www.dday....irport7888
https://morguefil...irport7888
https://www.bikem...s/created/
https://dev.to/ai...
https://gifyu.com...
https://replit.co...irport7888
https://www.sutor...rk-airport
https://www.slide.../airport21

https://www.minec...irport8360
https://knowyourm...ta-airport
http://foxsheets....fault.aspx
https://tapas.io/...
https://forum.rep...irport8360
https://www.mixcl...rport8360/
https://forum.sca...042/#about
https://artisteca...irport8360

https://www.rever...m/airport7
https://www.viki...._770/about
https://diy-visio...s/18936529
https://dragonmou..._pfield_11
https://forum.flu...irport8360
https://spacehey....id=2030767
https://www.buyme...irport836g
https://airport83...ively.com/
https://about.me/...
https://www.fz.se...lem/336745
https://www.highe..._pfield_27
https://community...irport8360
https://www.i-hir...rport8360/
https://photoclub...e/21158206
https://www.whako...irport8360
https://www.shipp...8360/95413
https://thirdhour..._pfield_12
https://www.triph...c5485cb4e2
https://www.sitej.../atlantaa2
https://varecha.p...360/o-mne/
https://experimen...s/aairport
https://www.gaiao.../46416906/
https://xtibia.co..._pfield_19
https://www.nasht..._pfield_13
https://www.17ths..._pfield_12
https://ap-pro.ru...e_pfield_1
http://phillipsse...fault.aspx
http://aldenfamil...fault.aspx
http://maisoncarl...fault.aspx
https://uxfol.io/...
https://www.drona...rport8360/
http://krachelart...fault.aspx
https://beacons.a...
https://mycableen...serId/8843
https://explore.p...1695468775
https://cgscholar...les/392862
https://airport83...om/profile
https://outof.gam...rport8360/
https://www.dnnso...id/3176045
#242 | blessingprayer dnia październik 21 2023 07:24:35
https://www.baham...t5421.html
https://social.ms...%20Airport
https://www.flick...05840@N02/
https://medium.co...irport5421
https://issuu.com...
https://linktr.ee...
https://disqus.co...421/about/
https://disqus.co...rport5421/
https://www.devia...irport5421
https://sketchfab...irport5421
https://participa...2/activity
https://www.credl...ort/badges
https://hub.docke...irport5421
https://band.us/b...7692/intro
https://band.us/b...
https://wakelet.c...Sh4ZdUkPpR
https://airport33...ently.com/
https://nl.pinter...rport5421/
https://kuula.co/...irport5421

https://gab.com/a...
https://www.insta...p/13210374
https://hashnode....irport5421
https://chart-stu...irport5421
https://participe...?locale=en
https://twitter.c...irport5421
https://pantip.co...426#topics
https://learninga...irport5421
https://www.nifty...ealairport
https://www.mymin...s/airport3
https://gettr.com...2sb0sgbc15
https://coub.com/...
https://conifer.r...airport860
https://airport86...rg/profile
https://app.roll2...montreal-a
https://lu.ma/u/u...4dgfRtT29P
https://www.metal...airport860
https://www.clima...60/profile
https://gitconnec...860/resume
https://os.mbed.c...irport860/
https://www.bandl.../airport86
https://participe...0/activity
https://www.funda...al-airport
https://www.rende...id:1413771
https://www.speed...airport860
https://learn.acl...airport860
https://blip.fm/a...
https://worldcosp...er/1456577
http://hawkee.com...e/5166490/
http://qooh.me/ai...

https://www.baham...t9816.html
https://social.ms...20airport/
https://www.flick...87573@N05/
https://medium.co...irport9816
https://issuu.com...
https://linktr.ee...
https://disqus.co...816/about/
https://disqus.co...rport9816/
https://www.devia...irport9816
https://sketchfab...irport9816
https://participa...6/activity
https://www.credl...ort/badges
https://hub.docke...irport9816
https://band.us/b...8607/intro
https://band.us/b...
https://wakelet.c...6ZZW_Mrv0l
https://airport34...ently.com/
https://nl.pinter...rport9816/
https://kuula.co/...irport9816

https://gab.com/a...
https://www.insta...p/13210421
https://hashnode....irport9816
https://chart-stu...irport9816
https://participe...?locale=en
https://twitter.c...irport9816
https://pantip.co...449#topics
https://learninga...irport9816
https://www.nifty...iahairport
https://www.mymin...s/airport4
https://gettr.com...2sbeyt6b2c
https://coub.com/...d3f0da17bf
https://conifer.r...airport581
https://airport58...rg/profile
https://app.roll2...2162/iah-a
https://lu.ma/u/u...MG8tsFpbdD
https://www.metal...airport581
https://www.clima...81/profile
https://gitconnec...581/resume
https://os.mbed.c...irport581/
https://www.bandl...airport581
https://participe...1/activity
https://www.funda...ah-airport
https://www.rende...id:1413788
https://www.speed...airport581
https://learn.acl...airport581
https://blip.fm/a...
https://worldcosp...er/1456806
http://hawkee.com...e/5166697/
http://qooh.me/ai...

https://bbs.now.q...id=5873408
https://www.mixcl...irport860/
https://www.blogg...2285306440
https://www.livei...501515112/
https://www.behan...ealairport
https://www.twitc...t860/about
https://9glp513jf...o/kcfucCD4
https://www.zillo...airport860
https://solo.to/a...
https://www.towns...ort-143444
https://www.produ.../@airport3
https://slides.co...
https://www.fimfi...airport860
https://www.drupa...ser/616641
https://profile.h...60/profile
https://www.ted.c...0876/about
https://www.anime...airport860
https://telescope...3bt8vybk82
https://archive.o.../@airport3
https://forum.acr...ser/511464
https://www.mojom...Nl8BvNc6hD
https://www.beats...t860/about
https://micro.blo...
https://www.inten...airport860
https://www.quia....ontreal283
https://www.divep...airport860
https://www.wallp...ile/109849
https://ubl.xml.o...airport860
https://calis.del...irport860/
https://forum.ese..._pfield_11
https://forums.da..._pfield_15
https://orcid.org...-8439-9104
https://imageeven...60/airport
https://starity.h...irport860/
https://twipla.jp...nts/583144
https://rosalind....irport860/
https://artmight....le/2837319
https://demo.hedg.../Lfgd60d2u
https://www.digge...t860/about

https://trabajo.m...irport581/
https://www.eleph...irport581/
https://communiti...c084135802
https://lifeinsys...airport860
https://wallhaven...airport860
https://my.deskto...irport860/
https://dictanote...
https://gravatar....airport860
https://www.reddi...airport860
https://www.minec...airport860
#243 | blessingprayer dnia październik 31 2023 17:39:13
https://forums.gi...irport8360
https://anyflip.c...zlbo#About
https://www.bitch...qgN72aXCz/
https://schoolido...rport8360/
https://www.awwwa.../airport1/
https://influence...irport8360
https://myapple.p...ta-airport
https://www.creat...freeform_2
https://qiita.com...
https://unsplash....irport8360
https://jobs.cncf...ta-airport
https://wefunder....ntaairport
https://stocktwit...irport8360
https://bijoya.ne.../airport83
https://hubpages....irport8360
https://codepen.i...
https://zenwritin...ftecpxzlcv

https://www.foodi...rport8360/
https://www.vtxca...959/#about
https://foodxtech...s/18932049
https://writeupca...rport8360/
https://zoom.nl/p...irport8360
https://www.start...rport8360/
https://expreszo....s/airport/
https://git.openp...irport8360
https://www.canad...rport8360/
http://barrie.pin...rport8360/
https://classifie...rport8360/
https://ardec.ca/...file/UK9H7
https://www.pling...rport8360/
http://ttlink.com...
https://openproce...y#topPanel
https://confengin...r/airport1
https://connect.g...irport8360
https://atelierde...0/activity
https://www.futur...s/20695067
https://www.tilel...irport8360
https://www.udrps...irport8360
https://besayaeur...0/activity
https://www.muviz...360/Latest
https://www.maple...irport8360
https://meidan.se...0/activity
https://construim...0/activity
https://www.phras...user/29128
http://giderosmob...es/airport
https://participa...0/activity
https://id.devby....irport8360
https://www.wattp...irport8360
https://www.archi...taairport/
https://pixabay.c...-39557314/
https://www.adpos...rport8360/
https://allphotol..._7057.html

https://forums.gi...irport7888
https://anyflip.c...hnrl#About
https://www.bitch...cmioyBUgB/
https://schoolido...rport7888/
https://www.awwwa.../airport2/
https://influence...irport7888
https://myapple.p...irport7888
https://www.creat...freeform_2
https://qiita.com...
https://unsplash....irport7888
https://jobs.cncf...rk-airport
https://wefunder....arkairport
https://stocktwit...irport7888
https://soundclou...m/airport2
https://hubpages....irport7888
https://codepen.i...
https://zenwritin...vrr3gii3bq
https://www.foodi...rport7888/
https://www.vtxca...960/#about
https://foodxtech...s/18932078
https://writeupca...rport7888/
https://zoom.nl/p...irport7888
https://www.start...rport7888/
https://expreszo....rport7888/
https://git.openp...irport7888
https://www.canad...rport7888/
http://barrie.pin...rport7888/
https://classifie...rport7888/
https://ardec.ca/...file/UR9H5
https://www.pling...rport7888/
http://ttlink.com...
https://openproce...y#topPanel
https://confengin...r/airport2
https://connect.g...irport7888
https://atelierde...8/activity
https://www.futur...s/20695083
https://www.tilel...irport7888
https://www.udrps...irport7888
https://besayaeur...8/activity
https://www.muviz...888/Latest
https://www.maple...irport7888
https://meidan.se...8/activity
https://construim...8/activity
https://www.phras...user/29129
http://giderosmob...irport7888
https://participa...8/activity
https://id.devby....irport7888
https://www.wattp...irport7888
https://www.archi...rkairport/
https://pixabay.c...-39557343/
https://www.adpos...rport7888/
https://allphotol..._7058.html

http://fid101.ldd...UserId/278
https://www.askwo...rport8360/
https://www.lotus...port8360/#
https://bulkwp.co...rport8360/
https://oredigger...rport8360/
https://findaspri...rport8360/
https://afribary....ta-airport
https://villathem...rport8360/
http://knl-es.com...rport8360/
https://marketpla...rport8360/
https://www.jumpi...irport8360
https://forum.mel...0/profile/
https://themepaci...rport8360/
http://riosabeloc...rId/200747
https://servicepr...s/airport/
https://www.avian...rId/190213
https://commons.o...irport8360
https://www.crypt...rport8360/
https://yolotheme...rport8360/
https://heavenart...ort-19200/
https://webranksi...ort-31289/
https://articleme...ort-29181/
https://webscount...ort-28194/
http://www.in-alm...Id/2406421
https://www.cems-...erId=22686
https://www.tsbi.....com/about
https://community...rport8360/
https://www.freel...0/info.php
https://www.scotl...1/profile/
https://veterinar...rport8360/
https://bentleyfo...rport8360/
https://urbantoro...irport8360
https://www.atlas...rport8360/
https://hairsello...rport8360/
https://employbah...rport8360/
https://www.themi...rport8360/
https://www.diyre...rport8360/
https://muabanthu...rport8360/
http://onlinevetj...rport8360/
https://supportne...rport8360/
https://coolmomsr...rport8360/
https://companyli...rport8360/
http://www.costar...rport8360/
http://jobboard.p...rport8360/
https://rnstaffer...rport8360/
https://kingranks...ort-30221/
https://oglaszam....rport8360/
https://slatestar...rport8360/
http://tapchivatu...erId/11350
#244 | blessingprayer dnia listopad 04 2023 12:15:06
https://www.baham...t8980.html
https://social.ms...%20Airport
https://www.flick...83707@N05/
https://medium.co...irport8980
https://issuu.com...
https://linktr.ee...
https://disqus.co...980/about/
https://disqus.co...rport8980/
https://www.devia...irport8980
https://sketchfab...irport8980
https://participa...0/activity
https://www.credl...ort/badges
https://hub.docke...irport8980
https://band.us/b...5338/intro
https://band.us/b...
https://wakelet.c...IfRZVryzTp
https://airport35...ently.com/
https://nl.pinter...rport8980/
https://kuula.co/...irport8980
https://gab.com/a...
https://www.insta...p/13276378
https://hashnode....irport8980
https://chart-stu...irport8980
https://participe...?locale=en
https://twitter.c...irport8980
https://pantip.co...161#topics
https://learninga...irport8980
https://www.nifty...gasairport
https://www.mymin...s/airport5
https://gettr.com...2t79a254cd
https://coub.com/...
https://conifer.r...irport8980
https://app.roll2...lasvegas-a
https://lu.ma/u/u...ANydbwYEZ0
https://www.metal...irport8980
https://gitconnec...980/resume
https://os.mbed.c...rport8980/
https://www.bandl...irport8980
https://participe...0/activity
https://www.funda...as-airport
https://www.rende...id:1418632
https://www.speed...irport8980
https://learn.acl...irport8980
https://blip.fm/a...
https://worldcosp...er/1523854
http://hawkee.com...e/5244373/
https://qooh.me/a...
https://doodleord...irport8980
https://www.growk...as_airport

https://www.baham...t8580.html
https://social.ms...%20Airport
https://www.flick...02228@N04/
https://medium.co...irport8580
https://issuu.com...
https://linktr.ee...
https://disqus.co...580/about/
https://disqus.co...rport8580/
https://www.devia...irport8580
https://sketchfab...irport8580
https://participa...0/activity
https://www.credl...ort/badges
https://hub.docke...irport8580
https://band.us/b...6461/intro
https://band.us/b...
https://wakelet.c..._xeOF_nCCV
https://airport36...ently.com/
https://nl.pinter...rport8580/
https://kuula.co/...irport8580
https://gab.com/a...
https://www.insta...p/13277260
https://hashnode....irport8580
https://chart-stu...irport8580
https://participe...?locale=en
https://twitter.c...irport8580
https://pantip.co...562#topics
https://learninga...irport8580
https://www.nifty...verairport
https://www.mymin...s/airport6
https://gettr.com...2t7cuha2cc
https://coub.com/...
https://conifer.r...irport8580
https://app.roll2...4/denver-a
https://lu.ma/u/u...gYpzQNyf7t
https://www.metal...irport8580
https://gitconnec...580/resume
https://os.mbed.c...rport8580/
https://www.bandl...8766171957
https://participe...0/activity
https://www.funda...er-airport
https://www.rende...id:1418714
https://www.speed...s/Airport6
https://learn.acl...irport8580
https://blip.fm/a...
https://worldcosp...er/1524875
http://hawkee.com...e/5245150/
https://qooh.me/a...
https://doodleord...irport8580
https://www.growk...er_airport

https://bbs.now.q...id=5975925
https://www.mixcl...rport8980/
https://www.blogg...8360228688
https://www.livei...501710348/
https://www.behan...verairport
https://www.twitc...8980/about
https://aotlgn001...o/UEJiRuZb
https://www.zillo...irport8980
https://solo.to/a...

https://www.towns...ort-421112
https://www.produ.../@airport5
https://slides.co...
https://www.fimfi...irport8980
https://www.drupa...ser/628491
https://profile.h...80/profile
https://www.ted.c...5189/about
https://www.anime...irport8980
https://telescope...ecrbdf5hf8
https://archive.o...irport5812
https://forum.acr...ser/515668
https://www.mojom...6u7Kpwt2DW
https://www.beats...8980/about
https://micro.blo...
https://www.inten...irport8980
https://www.quia....s/lairport
https://www.divep...irport8980
https://www.wallp...ile/110854
https://ubl.xml.o...irport8980
https://calis.del...rport8980/

https://forum.ese..._pfield_11
https://forums.da..._pfield_15
https://orcid.org...-5064-2603
https://imageeven...80/airport
https://starity.h...rport8980/
https://twipla.jp...nts/585376
https://rosalind....rport8980/
https://artmight....le/2966241
https://demo.hedg.../_s1g5UEs6
https://www.digge...8980/about
https://trabajo.m...rport8980/
https://www.eleph...rport8980/
https://communiti...c5fbcd07af
https://lifeinsys...irport8980
https://wallhaven...irport8980
https://my.deskto...irport8980
https://dictanote...
https://gravatar....irport8980
https://www.reddi...rport8980/

https://www.minec...irport8980
https://knowyourm...as-airport
http://foxsheets....fault.aspx
https://forum.rep...irport8980
http://aldenfamil...fault.aspx
https://artisteca...irport8980
https://www.rever...m/airport5
https://www.viki...._141/about
https://diy-visio...s/19796517
https://forum.flu...as-airport
https://photoclub...e/21169952
https://www.buyme...irport898v
https://airport89...ively.com/
https://about.me/...gasairport
https://www.fz.se...lem/337562
https://www.i-hir...rport8980/
https://community...irport8980
https://spacehey....id=2083490
https://www.shipp...8980/97564
https://www.whako...irport8980
https://www.triph...0d5767e3af
https://experimen...irport8980
https://varecha.p...980/o-mne/
https://www.gaiao.../46460907/
http://maisoncarl...fault.aspx
https://xtibia.co..._pfield_19
https://ap-pro.ru...e_pfield_1
http://phillipsse...fault.aspx

https://www.nasht..._pfield_13
https://tapas.io/...
http://krachelart...fault.aspx
https://uxfol.io/...
https://www.drona...rport8980/
https://beacons.a...
https://mycableen...serId/9006
https://explore.p...1698676099
https://cgscholar...7636-38221
https://outof.gam...rport8980/
https://www.dnnso...id/3178793
https://www.lotus...rport8980/
https://bulkwp.co...rport8980/
https://oredigger...rport8980/
https://findaspri...rport8980/
https://afribary....s/airport5
https://villathem.../airport5/
https://knl-es.co...rport8980/
https://www.jumpi...irport8980
https://forum.mel...0/profile/
https://themepaci...rport8980/
https://servicepr...rport8980/
https://www.avian...rId/195010
https://heavenart...980-21220/
#245 | nbwypk2 dnia listopad 06 2023 11:34:25
Pandora Jewelry
Ed Hardy Shopping
Top Brand NFL Jerseys
Fietskleding Sale
Love Kills Slowly T Shirts
Pandora Promotions
Oakley USA Outlet
MLB Nike Jerseys
abbigliamento per ciclismo
MLB Jerseys
Bape Hoodies
Radhosen
Rayban USA
Buy Snapback
Ed Hardy Hoodies
Radtrikot Kaufen
Fietskleding Sale
Salomon Speedcross GTX
Ray Ban Sunglasses
White Supra TK Society
La Liga Jersey
Salomon Sport Shoes
Fjallraven Outlet
Salomon Speedcross Pro
Sale Pandora USA
Pandora Christmas Sale
Costa Sunglasses Shop
Christian Louboutin Outlet
Oakley Sunglasses
Womens Supra TK Society
radtrikot schwarzwald
Salomon Sport Shoes Designer
fietskledingset
Radtrikots
Ecco Sandals
NFL Football Jersey
Pandora Charms Jewelry
MLB Fan Hats
Pandora Charms Summer
Fitflop Rokkit
Pandora Jewelry Earrings
Radtrikots Germany
Pandora Charms Sale Clearance
Golden Goose Hi Star
Pandora Jewelry Collection
ralph lauren polo
Pandora Charms Sale
Pandora Jewelry
dames wielerkleding
Cheap NFL Jerseys From China
Polo Ralph Lauren Plus Size
abbigliamento bici
Panodra Bracelets
Pandora Charms Cheap
Bape Hoodies
maglie da ciclismo da donna
Pandora Rings
Pandora Charms
Pandora Outlet USA
Pandora Charms Buy
Women Supra Shoes
Pandora Jewelry
Salomon GTX
Europe Soccer Jerseys
Pandora Necklace
Pandora Studs Jewelry
Pandora Collections
Fietsbroeken Netherlands
Pandora Rings
Ray Ban Wayfarer
Fahrrad Trikot
Snapbacks Outlet
Fahrradbekleidung
Supra Vaider High
Salomon Shoes
Fahrradtrikot
Chrome Hearts
Salomon S-LAB
Salomon Speedcross
Oakley Sunglasses US
Pandora Rings
NFL Jerseys Wholesale
Juicy Couture Jewelry
Oakley Sunglasses
Ed Hardy Tiger Tatto Hoodies
Pandora Gifts Amazing Selection
Online Salomon Store
Discount Oakley Sunglasses
günstig Radbekleidung
NCAA Jerseys Shop
Pandora Dangle
Cheap Snapbacks
Ed Hardy T Shirts USA
Pandora Birthday
Pandora Jewelry Store
Pandora Earrings Jewelry
cheap big Polo Ralph Lauren
Pandora Jewelry Charms
Salomon Running Shoes
Ferragamo Shoes
Pandora Animal
Pandora Jewelry
Cheap Snapbacks Sale
Golden Goose Womens Sale
Pandora Buy Online
Fietskleding Sale
Pandora Earrings
Radtrikots
Discount Ed Hardy
MTB Trikot
NCAA Jerseys USA
Salomon Speedcross Fashion Designs
Ferragamo Handbags
NFL Jerseys
Fahrradtrikot
Fitflop Outlet
Ray Ban Eyeglasses
Golden Goose Sneakers
Golden Goose Sneakers
Mountainbike Trikots
Ed Hardy official website Cheapest
Golden Goose Slide
Buy Cheap Polo Ralph Lauren Hoodies Online
Ray Ban Sunglasses
Rayban Lens Types
Pandora Charms
Ray Ban Round Sunglasses
Vlone Cheap
Pandora Symbols of Love
MBT Shoes
Pandora Charms
Pandora Promotions
online fietskleding
Abbigliamento Ciclismo Donne
US Outlet Golden Goose Superstar
Ferragamo Shoes
Pandora Jewelry
Fahrradtrikots
NFL Jerseys USA
Pandora Jewelry
Pandora Earrings
Fietsshirt
Pandora Black Friday Outlet Online Store
Kansas City Chiefs Jerseys
Pandora Rings
Jimmy Choo Pumps
Ray Ban Wayfarer
Pandora Bracelets
Vlone
Oakley Lifestyle Sunglasses
Pandora Charms Buy
Pandora Charms
Pandora Necklaces
salomon shoes
where can i buy Ed Hardy
Pandora Bracelets Clearance
Pandora Rings
Pandora Bracelets
Pandora Charms Online
Oakley Website USA
Ray Ban Wayfarer Sunglasses
Womens Fitflop
Save Up Pandora Bracelets
Stores Oakley Sunglasses
Oakley Sunglasses
Oakley Outlet USA
Radsportbekleidung
Fahrradtrikot Verkauf
Pandora Disney
#246 | blessingprayer dnia grudzień 06 2023 12:48:39
https://bbs.now.q...id=6293704
https://www.mixcl...irport581/
https://www.blogg...7252370672
https://www.livei...502345252/
https://www.behan...alairport1
https://www.twitc...t581/about
https://z3ncsgwoe...o/JJtoWiiX
https://www.zillo...airport581
https://solo.to/a...
https://www.towns...ort-030414
https://www.produ.../@airport4
https://slides.co...
https://www.fimfi...airport581

https://profile.h...81/profile
https://www.ted.c...1835/about
https://www.anime...airport581
https://telescope...j326lfjq4v
https://archive.o.../@airport4
https://forum.acr...ser/534605
https://www.mojom...Wik8iooYOw
https://www.beats...t581/about
https://micro.blo...
https://www.inten...airport581
https://www.quia..../montralai
https://www.divep...airport581
https://www.wallp...ile/113519

https://calis.del...irport581/
https://forum.ese..._pfield_11
https://forums.da..._pfield_15
https://orcid.org...-4406-2029
https://imageeven...airport581
https://starity.h...irport581/
https://twipla.jp...nts/590758
https://rosalind....irport581/
https://artmight....le/3337229
https://demo.hedg.../PQMyryJUp


https://trabajo.m...irport860/
https://www.eleph...irport860/
https://communiti...dc457586a6
https://lifeinsys...airport581
https://wallhaven...airport581
https://my.deskto...airport581
https://dictanote...
https://gravatar....airport581
https://www.reddi...airport581
https://www.minec...airport581
https://knowyourm...al-airport
http://foxsheets....fault.aspx
https://forum.rep...airport581
http://aldenfamil...fault.aspx
https://forum.sca...905/#about
https://artisteca...airport581
https://www.rever...airport581
https://www.viki...._703/about
https://diy-visio...s/20526299
https://forum.flu...airport581
https://dragonmou..._pfield_11
https://photoclub...e/21183004
https://www.buyme...irport581j
https://airport58...ively.com/

https://www.fz.se...lem/338368
https://community...airport581
https://www.i-hir...irport581/
https://spacehey....id=2148476
https://www.shipp...t581/99256
https://www.whako...airport581
https://www.triph...b239266051
https://www.sitej...s/montrala
https://experimen.../mairport1
https://varecha.p...581/o-mne/
https://www.gaiao.../46495419/
http://maisoncarl...fault.aspx
https://xtibia.co..._pfield_19
https://ap-pro.ru...e_pfield_1

https://www.nasht..._pfield_13
https://tapas.io/...
http://krachelart...fault.aspx
https://uxfol.io/...
https://www.drona...irport581/
https://beacons.a...
https://mycableen...serId/9174

https://explore.p...1701769511
https://cgscholar...user-57742
https://outof.gam...irport581/
https://www.dnnso...id/3181246

https://bulkwp.co...irport581/
https://oredigger...irport581/
https://findaspri...irport581/
https://afribary....al-airport
https://villathem.../airport4/
https://knl-es.co...irport581/
https://www.jumpi...airport581
https://forum.mel...1/profile/
https://themepaci...irport581/
https://servicepr...8/profile/
https://www.avian...rId/197048

https://heavenart...581-23712/
https://webranksi...581-44740/
https://articleme...581-42724/
https://webscount...581-41488/

https://www.freel...1/info.php
https://urbantoro...airport581
https://bentleyfo...irport581/
https://hairsello...irport581/
https://kingranks...581-42013/
https://slatestar...irport581/


https://shootinfo...81/?pt=ads
https://tree.taig...rt/issue/1
https://postgresc...2781a784ad
https://my.omsyst...airport581
https://commiss.i...
https://students....al_airport
https://www.icy-v..._pfield_11
https://www.mobaf...81-1132281
https://app.impac...s/airport4
https://cars.ycla...al-airport

https://manylink....airport581
https://www.dropz...e_pfield_1
https://ioby.org/...t581746088
https://community...al_airport
https://crowdsour...e/vywgkmYW
https://www.opens...airport581
https://www.movie...airport581
https://studynote...al_airport
https://participe...ser/425956
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 3

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 15,719
bullet.gif Najnowszy użytkownik: axizusa
Nawigacja
ORGANIZACYJNE
ZARZĄD GŁ. I ODDZIAŁY
WALNE ZEBRANIE 29-09-2014
STATUT
SPRAWOZDANIA
WALNE ZEBRANIE 20-10-2017
TAM BYLIŚMY..
W KOWLU 16.11.2019
HELENÓWKA, WERBA, ZAMŁYNIE 11.07.2019
W OSTRÓWKACH 31,08.2019
NA ZAKARPACIU 5-8,08.2019
W KOWLU 17.11.2018
W OSTRÓWKACH 2.09.2018
WARĘŻ,BEŁZ, SOKAL 3.08.2018
NA GROBACH-WOŁYŃ 20.07.2018
75.ROCZNICA-WOŁYŃ 7.07.2018
W RYMACZCH I LUBOMLU 19.04.2018
W ŁUCKU 2-3.02.2018
W KOWLU 12.11.2017
NA ZIEMI LWOWSKIEJ 13-15.09.2017
NA GROBACH-WOŁYŃ 14.07.2017
NA PODOLU 22-27.05.2017
W KOWLU 13.11.2016
LWÓW, KRZEMIEN. 7-9.10.2016
NA KASZUBACH 20.09.2016
W OSTRÓWKACH 28.08.2016
W HELENÓWCE 22.07.2016
CHORWACJA, CZARNOG.-2016
W WARSZAWIE 16.03.2016
W KOWLU 13.12.2015
W KOWLU 14.11.2015
WE LWOWIE 10 - 11.10.2015
W OSTRÓWKACH 30.08.2015
W KOSTIUCHNÓWCE 21.08.2015
NA WOŁYNIU 25.07.2015
W BIAŁORUSI 15-19.07.2015
WARSZAWA 24.03.2015
OPŁATEK W KOWLU 14.12.2014
W KOWLU 15.11.2014
NA CMENTARZU W BIELINIE
W RYMACZACH I BINDUDZE
W PAROŚLI I SARNACHi
W ŁUCKU, OŁYCE I KLEWANIU
LWÓW, OLESKO, PODHORCE..
PUBLIKACJE
ZAPOMNIANE POWSTANIE...
PODOBNA TEMATYKA


Stowarzyszenie
"Pamięć i Nadzieja"w Chełmie

--------------------------------- 
 

27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny

-------------------------------
 

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

Ostatnie artykuły
bullet.gif Helenówka, Werba, Z...
bullet.gif Obchody Święta Nie...
bullet.gif 2019. OSTRÓWKI miej...
bullet.gif Wycieczka na Zakarpa...
bullet.gif Wyjazd do Kowla - 17...