NASZE ALBUMY Z PODRÓŻY I SPOTKAŃ
Wyjazd do Kowla - 17.11.2018 r.

2018-12-08

W sobotę 17 listopada 2018 roku,  34 osobowa grupa Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie wyjechała  do Kowla na Ukrainie. Pojechalismy tam   aby zapalić znicze na grobach Polaków na cmentarzu w Kowlu. Znicze w ilości 190 sztuk zebrane zostały w dniu  Wszystkich Świętych  przy Krzyżu Wołyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie...


 

 

 

 

Uczestniczyliśmy także  w uroczystej akademii poświęconej setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Uroczystość  zorganizowało Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu i prowadzona przez to Towarzystwo Szkoła Języka Polskiego.

W programie uroczystości miał miejsce konkurs pieśni patriotycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży polonijnej mieszkających na Ukrainie.  Bardzo dobre przygotowanie młodych wykonawców i piękne wykonanie zaprezentowanych pieśni w naszym ojczystym języku nastręczyło Jury, wyłonionemu z naszej grupy  - trudności w wyłonieniu laureatów tego konkursu.

I tym razem przekazaliśmy dla uczniów Szkoły Języka Polskiego trochę książek i innych przedmiotów potrzebnych w Szkole. 

W drodze powrotnej poddani byliśmy drobiazgowej kontroli celnej przez polskich celników, ale nic trefnego nie znaleźli, tylko straciliśmy wiele czasu na jałową kontrolę i przez to do domów wróciliśmy o godzinie 22-ej.

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć Album w Google >>

 Tekst -Stanisław Senkowski.

Zdjęcia - Aleksandra Borowiec.

75 Rocznica zagłady Ostrówek i Woli Ostrowieckiej

2018-09-05

W niedzielę 2 września 2018 r., na dawnym Cmentarzu Parafialnym w Ostrówkach miała miejsce uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 75. rocznicy zgłady mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka dokonanej w dniu 30 sierpnia 1943 roku przez kureń Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) dowodzonej przez Iwana Kłymczaka "Łysego" w której to zagładzie uczestniczyli licznie miejscowi Ukraińcy z pobliskich miejscowości... 


 

W Ostrówkach zamordowano 474 Polaków a w Woli Ostrowieckiej 628 Polaków. Od 1990 roku corocznie w rocznicę tego bestialskiego mordu odbywają się pielgrzymki byłych mieszkańców i ich potomków i nie tylko do Ostrówek, które organizowane są przez Pana dra Leona Popka syna ocalałej z rzezi Ostrówek Heleny Popek. 

     Dzięki staraniom Pana Leona dotychczas w latach 1992, 2011 i 2015 odbyły się trzy ekshumacje, w których wydobyto z dołów śmierci szczątki 694 osób, które pochowano z godnością w zbiorowej mogile na której w 2011 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wystawiła pomnik w postaci granitowego Krzyża z godłem Rzeczypospolitej. Pomnik ten do chwili obecnej nie został oficjalnie odsłonięty, gdyż  nie dokończono ekshumacji i nie dokończono do końca budowy Pomnika, który powinien zawierać po obu stronach krzyża tablice z nazwiskami zamordowanych mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej.

  W niedzielnej uroczystości uczestniczyła 32 osobowa grupa Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie, która złożyła wieniec na zbiorowej mogile.


        

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 czasu polskiego powitaniem uczestników przez Pana Leona Popka Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie a następnie odprawiona została Msza św. której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Łuckiej bp Witalij Skomarowski.

   W uroczystości uczestniczył Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk i Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marin Krzysztofik.

     Jak co roku w uroczystości uczestniczył Starosta Lubomelski i Wójt Gminy Rivne na terenie której położone są Ostrówki.


   Uroczystość uświetnił Chór z Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie pod dyrekcją Pana Romualda Turowskiego, który w bieżącym roku obchodzi 100 lecie swojego istnienia.

W uroczystości uczestniczyło ok 200 osób przybyłych z Polski.

Po zakończonej uroczystości grupa nasza spożyła wspólny obiad w restauracji Hotelu Jagodzin. Wiele czasu straciliśmy na przekroczenie granicy ukraińsko polskiej. Do chełma wróciliśmy tuż przed zachodem słońca.

                                                                             Tekst i zdjęcia -  Stanisław Senkowski.


 

 

Więcej zdjęć - Album w GOOGLE >>

Waręż, Bełz, Krystynopol obecnie Czerwonogród i Sokal

2018-08-08

W piątek 3 sierpnia 2018 roku 33 osobowa grupa Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie  odwiedziła miejsca na Ziemi Lwowskiej, które pozostawały na uboczu naszych tras przejazdowych do Lwowa i na Podole. W czasie tego jednego bardzo ciepłego dnia odwiedziliśmy miejscowości,  które do 1951 roku należały do Polski, a gdy sowieci dowiedzieli się, że pod nimi znajdują się pokłady węgla kamiennego, to zabrano je Polsce i w zamian przekazano  Bieszczady. Przedmiotem tej nie ekwiwalentnej wymiany było terytorium o powierzchni 480 km kwadratowych. Celem naszych odwiedzin był Waręż, Bełz, Krystynopol obecnie Czerwonogród i Sokal...


Przy wjeździe do Waręża zwiedziliśmy dawny polski cmentarz parafialny na którym zachowało się kilkanaście popadających w ruinę pomników nagrobnych Polaków niegdyś żyjących w Warężu i okolicznych miejscowościach.


Następnie udaliśmy się do centrum wsi aby obejrzeć znajdujący się od 1983 roku w stanie ruiny dawny piękny kościół OO Pijarów z roku 1693 ufundowany przez Marka Matczyńskiego ulubionego towarzysza broni Jana III Sobieskiego. Dzięki uprzejmości miejscowej Ukrainki mogliśmy wejść do wnętrza zrujnowanego kościoła, aby obejrzeć resztki zachowanych fresków. Kościół ten wybudowany był w stylu baroku kresowego.  


    Zachował się budynek dawnego kościoła parafialnego z roku 1784 w którym znajduje sie obecnie cerkiew greko-katolicka. Miejscowość bardzo zaniedbana w której nie widać życia.


     Z Waręża drogą wzdłuż granicy ukraińsko-polskiej udaliśmy się do Bełza, miasta założonego w 1377 roku przez księcia Władysława Opolczyka. Bełz przez parę wieków był stolicą województwa bełzskiego. Bełz słynął z licznej diaspory żydowskiej i uczonych cadyków.

Po drugiej wojnie światowej nie ma już społeczności żydowskiej i polskiej. Miasto znacznie podupadło i nie widać w nim ludzi i życia. Ozdobą są pozostałe po Polakach dawne obiekty sakralne i użyteczności  publicznej.

  Z Bełza udaliśmy się do Krystynopola i Sokala. W Krystynopolu w Hotelu "Szato" spożyliśmy wspólny obiad i po zrobieniu drobnych zakupów udaliśmy się na przejście graniczne  Uhrynów-Dołhobyczów.

 O godzinie 21.30 byliśmy juz w Chełmie.

                                                                                                                        Stanisław Senkowski.

Więcej zdjęć Album w Google >>

Na grobach Polaków na Wołyniu, 20 lipca 2018 r.

2018-07-25

W piątek 20 lipca 2018 r. grupa 38 Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie po raz kolejny odwiedziła zbiorowe mogiły Polaków zamordowanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów w czasie Rzezi Wołyńskiej w latach 1943-1945, w miejscowościach Helenówka i Werba. Skromne upamiętnienia w postaci metalowych krzyży z tabliczkami na których umieszczone były informacje o ilości Polaków zamordowanych postawione zostały staraniem byłej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w roku 2001.

Do 2014 roku stały nienaruszone, a w roku 2015 jakiś banderowiec czarną farbą zamalował na tych tabliczkach tylko liczbę zamordowanych.


 

Przez rok od poprzednich naszych odwiedzin tych miejsc, przetrwały nasze wiązanki ze sztucznych kwiatów, które  zawieszone były  na krzyżach.


      

  Na obu krzyżach w Helenówce i Werbie zostawiliśmy nowe  wiązanki w biało-czerwonych kolorach i zapalono znicze oraz odmówiono modlitwy za zmarłych.
     W drodze powrotnej odwiedziliśmy zbiorową mogiłę i pomnik na Cmentarzu Komunalnym we Włodzimierzu Wołyńskim upamiętniający ofiary sowieckiego NKWD z ostatniej wojny światowej.

  Stanisław Senkowski

ALBUM W GOOGLE >>

Uroczystość 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu - 7 lipca 2018 r.

2018-07-11

W sobotę 7 lipca 2018 roku bardzo wczesnym rankiem o godzinie 4.30 grupa 44 członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie, udała się na uroczystości 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

Podróż do Kisielina odległego od Chełma o 100 kilometrów przebiegała dość sprawnie i na czas dotarliśmy do byłego miasteczka, a teraz przypominającego zapomnianą wieś.

     Uroczystość odbyła się przed fasadą ruiny kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, który wybudowany był przez zakon karmelitów w 1720 roku i służył wiernym przez 223 lat a w dniu 11 lipca 1943 roku został zmieniony w ruinę. Kisielin jest symbolem barbarzyństwa ukraińskich nacjonalistów...

  

Very early just about 4:30 in the morning on Saturday 7 July 2018 a group of 44 members from Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm went to celebrate the 75th anniversary of the Bloody Sunday in Volyn.

The journey to Kisielin, far from Chelm about 100 kilometers, was quite fast and we reached the town on time which now looks like forgotten country.

The event took place in front of the ruin of a church façade named after Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, which was built in 1720 by the Carmelites and for 223 years remained a place for the worshippers since 11 June 1943 when was turned into a ruin. Kisielin is the symbol of Ukrainian nationalists’ barbarism...


 

 

Kisielin wita

Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ks. bp Stanisław Szyrokorodiuk Ordynariusz Diecezji  Charkowsko-Zaporoskiej, który wygłosił, dość dobre kazanie skierowane do Ukraińców i ich sumienia. Obecni byli bp Witalij Skomarowski Ordynariusz Diecezji Łuckiej i bp emeryt Marian Buczek z Charkowa. W koncelebrze uczestniczyło jeszcze 12 księży w tym ks. Jan Buras z Zamłynia, ks. Jan Puzon z Hrubieszowa, ks. Antoni Świerkowski z Chełma.

      W uroczystości uczestniczył  biskup metropolita Eparchii Wołyńskiej Michaił Zinkewycz, który na miejsce uroczystości przybył procesyjnie  z wiernymi prawosławnymi i księżmi z miejscowej cerkwi. Na zakończenie uroczystości przemówił do uczestników uroczystości.

     W uroczystości uczestniczył ambasador RP na Ukrainie Pan Jan Piekło i Konsul  Generalny RP w Łucku Pan Wiesław Marian Mazur. Nie zauważyliśmy aby w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz ukraińskich nawet z najniższego szczebla. 

 

 

Oprócz naszej grupy, w uroczystości uczestniczyła ponad 40 osobowa grupa z Chełmskiego Środowiska 27 WDP AK, i z Parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie.

   W uroczystości uczestniczyło wielu polskich motocyklistów odbywających Wołyński Rajd Motocyklowy.

    Spotkaliśmy naszych znajomych z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku na czele z Panią Prezes Niną Porembską.

   

 Po zakończonej mszy złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze na wspólnym grobie pomordowanych obok kościoła.

 

Odbyłem krótką rozmowę z ks. biskupem Witalijem Skomarowskim, któremu przekazałem zaproszenie od Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" na podobną uroczystość w dniu 15 lipca w Chełmie. Zaproszenie na uroczystość do Chełma przekazałem obecnemu w Kisielinie Panu Ryszardowi Mantusiewiczowi  Dyrektorowi Oddziału TVP w Lublinie. Kilkanaście zaproszeń przekazałem pani Prezes i Członkom TKP w Łucku.

 

Po uroczystości udaliśmy się do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie w Restauracji "Drużba" spożyliśmy wspólny obiad, po którym udaliśmy się do Chełma.  Do Chełma wróciliśmy o godzinie 18.00.  Dwie godziny straciliśmy na przekraczaniu granicy państwowej w Zosinie.

Ślamazarna praca służb granicznych zarówno ukraińskich i polskich zasługują na słowa potępienia za ich ignoranctwo i brak szacunku dla podróżnych przetrzymując ich ponad miarę na przejściu w czasie upału.

        Tekst i zdjęcia - Stanisław Senkowski.

Więcej zdjęć >>

 


 

Remembering the Volynian Bloody Sunday 75 years later 

Very early just about 4:30 in the morning on Saturday 7 July 2018 a group of 44 members from Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm went to celebrate the 75th anniversary of the Bloody Sunday in Volyn.

The journey to Kisielin, far from Chelm about 100 kilometers, was quite fast and we reached the town on time which now looks like forgotten country.

The event took place in front of the ruin of a church façade named after Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, which was built in 1720 by the Carmelites and for 223 years remained a place for the worshippers since 11 June 1943 when was turned into a ruin. Kisielin is the symbol of Ukrainian nationalists’ barbarism. Bischof Stanisław Szyrokorodiuk, Diocese Ordinarius of Charkowsko-Zaporoska celebrated the concelebrated Mass. The Ordinarius gave a quite good speech dedicated to the Ukrainians and their conscience. Among others were Diocese Ordinarius Bishop Witalij Skomarowski from Łuck and bishop Marian Buczek, retiree from Charków. In the Mass also took part 12 priests, including the priest Jan Buras from Zamłyń, the priest Jan Puzon from Hrubieszów, the priest Antoni Świerkowski from Chełm. In the ceremony participated Michał Zinkiewicz, the metropolitan bishop of the Volynian Eparchy who came processionally to this event with the Orthodox members and the priests from a local church. The bishop gave speech to the members at the end of the ceremony. In the event took part Mr Jan Piekło ambassador of RP in Ukraine and Mr Wiesław Marian Mazur, the Consul General RP in Łuck. We didn’t notice any Ukrainian representatives in the ceremony, there was no one even from the lower hierarchy. The Mass included, apart from our group, 40 people from Chełm like 27 WDP AK and the followers of the Church of a Christ and Redeemer from Chełm. There were many Polish motorbikes taking part in the Volynian motorcycle race. We met our acquaintances from The Society for the Promotion of Polish Culture in Łuck named after Tadeusz Kościuszko at the direction of a president, Nina Porembska. When the Mass was over a bunch of flowers was laid on the grave of the killed and the candles were lit near a church. The bishop Witalij Skomarowski and I had a little talk in which I gave him an invitation from the Association called “Remembrance and Hope” to a similar event which will take place 15 July in Chełm. In Kisielin I gave the invitation for the ceremony in Chełm to Mr Ryszard Mantusiewicz, the present branch manager of TVP in Lublin. Several invitations were given just like to Ms Chairwoman and the TKP Members from Łuck. After the ceremony we went to Włodzimierz Wołyński for a dinner in the restaurant called “Drużba” and after that we came back to Chełm. About 18:00 we arrived in Chełm. We missed about 2 hours crossing the border in Zosin.      

 

Author: Stanisław Senkowski

Translation: Ewa Moradewicz-Paszko

 


Byliśmy w Rymaczach i Lubomlu

2018-04-22

W czwartek 19 kwietnia 2018 r., trzydziestu czterech  członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie odwiedziła Rymacze i Luboml na Wołyniu.

W Rymaczach odwiedziliśmy Cmentarz Wojenny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z okazji 74 rocznicy bitwy stoczonej przez Dywizję z wojskami niemieckim w pobliżu Rymacz w dniu 21 kwietnia 1944 roku. Przypomina o tym skromny pomnik w postaci toru kolejowego umieszczonego na specjalnie przygotowanym nasypie a na tablicach epitafijnych u stóp metalowego krzyża znajduje się 81 nazwisk żołnierzy poległych w tej bitwie. Pod krzyżem złożono wieniec i zapalono znicze a prezes Oddziału Stanisław Senkowski zapoznał uczestników z historią dywizji i bitwy... 

On 19 April 2018 a group of 34 members from Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm visited Rymacze and Luboml in Volyn. In Rymacze we visited the national memorial of the 27 Home Army Division in Volyn; it was, on 21 April 1944, for the time of celebration of the 74th battle’s Anniversary fought against the German army near Rymacze. This fact is reminded by the humble monument in shape of the railway track placed in the special embankment prepared for this purpose; and the epitaph memorials at the feet of the metal cross include 81 soldiers’ names deceased in this battle. The candles were lit and a wreath was laid in memory of the fallen; and a president of the Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts, Mr Stanisław Senkowski told the members of the unit about the Division’s history and its battle...


      W drodze na cmentarz żolnierzy polskich w Rymaczach.

Cmentarz Wojenny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej 

 

W Lubomlu dzięki uprzejmości księdza Jana Burasa mogliśmy zwiedzić wnętrze kościoła pw. Świętej Trójcy, który jest najstarszą świątynią katolicką na Wołyniu. Kościół powstał z fundacji króla Władysław Jagiełły w roku 1412 i w dobrej kondycji dotrwał do września 1939 roku.

Władza sowiecka przyczyniła się do jego ogołocenia z wewnętrznego wystroju i znacznego zniszczenia murów w wyniku przechowywania wewnątrz soli potasowej. Obecna Parafia w Lubomlu liczy 15 parafian. Nasze odwiedziny są okazją do wsparcia finansowego parafian w utrzymaniu przy życiu naszego dziedzictwa narodowego pozostającego na Wołyniu.  Po wspólnym obiedzie w Lubomlu o godzinie 14.00 udaliśmy się do Chełma.

Na granicy polskiej grupa nasza poddana została szczegółowej kontroli celnej, która trwała półtorej godziny ale była bezowocna.
Ostatnio celnicy z ogromną wytrwałością i skrupulatnością szukają wpływów do budżetu, efektem czego jest upokarzanie i  naruszanie godności osób wjeżdżających z Ukrainy do Polski.

     Tekst i zdjęcia -  Stanisław Senkowski

 

Więcej zdjęć >>

 

  

In Rymacze and Luboml

On 19 April 2018 a group of 34 members from Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm visited Rymacze and Luboml in Volyn. In Rymacze we visited the national memorial of the 27 Home Army Division in Volyn; it was, on 21 April 1944, for the time of celebration of the 74th battle’s Anniversary fought against the German army near Rymacze. This fact is reminded by the humble monument in shape of the railway track placed in the special embankment prepared for this purpose; and the epitaph memorials at the feet of the metal cross include 81 soldiers’ names deceased in this battle. The candles were lit and a wreath was laid in memory of the fallen; and a president of the Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts, Mr Stanisław Senkowski told the members of the unit about the Division’s history and its battle. Thanks to Prester John Buras and his kindness we were allowed to visit the inside of the Holy Trinity Church in Luboml, which is the oldest Catholic temple in Volyn. This church was built in 1412 thanks to the King Władysław Jagiełło’s benefaction and remained unaffected since September 1939. Its inner parts were soon later stripped by the Soviet authorities and due to the potassium chloride inside the sides were destroyed. Presently, the congregation in Luboml consists of the 15 parishioners. Our visit is the occasion to support financially the parishioners in order to preserve our national patrimony remaining in Volyn alive. After dinner in Luboml, we went to Chełm at 14 o’clock. Our group was supervised carefully by the customs check at the Borders of Poland and it lasted half and an hour; however, it was unsuccessful. Recently, the customs officers have been searching persistently and scrupulously for the goods to their budget; and as a consequence, the people coming back to Poland from the Ukraine experience humiliation and violation of their dignity.

Author: Stanisław Senkowski

Translation: Ewa Moradewicz-Paszko

Wycieczka do Pragi i Wiednia 11- 15 czerwca 2018 r.

2018-03-10

W dniach 11-15 czerwca 2018 roku Oddział TMWiP w Chełmie organizuje za pośrednictwem Biura Podróży "Paulina" w Białej Podlaskiej pięciodniową wycieczkę wg załączonego programu. Zapisy i wpłata zaliczki w kwocie 300 zł przyjmujemy do dnia 15 kwietnia 2018 r. Pierwszeństwo przysługuje Członkom Towarzystwa. Zapraszamy...


Wizyta w Łucku, 2 - 3 lutego 2018 r.

2018-02-08

Po paru latach omijania Łucka w dniach 2-3 lutego odwiedziliśmy wreszcie stolicę Wołynia. W wyjeździe uczestniczyło 32 członków naszego Oddziału. Z Chełma wyjechaliśmy o godzinie 6-ej rano a do Łucka dotarliśmy po godzinie dwunastej. Pierwszym naszym obiektem, który mieliśmy zaplanowany do zwiedzenia było Muzeum Ikony Wołyńskiej, w którym od roku 2000 znajduje się oryginał najstarszego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej pochodzący z XI lub XII wieku... 


Visit in Łuck

The trip to the city of Volyn Łuck finally took place from 2 to 3 February after few years of not taking that place into consideration. There were 32 participants from our group of Polish Association included. We left Chełm about 6 in the morning and we reached Łuck city after 12 p.m. The first as planned thing to visit was the Museum of Volyn icon in which from the year of 2000 was placed coming back from the XI or XII year the oldest painting like Divine Mother of Chelm... 

 

Na dwu kondygnacjach wystawionych jest ponad 100 ikon z różnych okresów historycznych. Po wystawie oprowadziła nas muzealna przewodniczka, która szczegółowo opowiedziała nam historię tych ikon. Zwiedzanie kończy się w ostatnim skromnym pokoju, gdzie w pancernej szklanej szafie prezentowana jest ikona Matki Boskiej Chełmskiej a na ścianach stare fotografie wykonane w Chełmie.

     W programie mieliśmy zwiedzenie Muzeum Krajoznawczego w Łucku ale dyrekcja w dniu tym urządziła tzw. dzień sanitarny i muzeum było zamknięte.


 

On 2-storey there are more than 100 icons from different historical periods exhibited. After the exhibition the guide shown us the museum and in detail told us the history of these icons. Our visit lasted the tiny room where an icon of Divine Mother in the glass armored wardrobe is presented; and the walls present old photos taken in Chełm.

Our programme aimed to visit the Museum and History Awareness in Łuck but that day was called by the Director “The sanitary day” and the museum was closed. 


 

   Naszym miejscem zakwaterowania w Łucku był Hotel Świteź. Tu po godzinie 16 czasu miejscowego mieliśmy obiad a o godzinie 19-ej spotkanie z Członkami Towarzystwa Kultury Polskiej im Tadeusza Kościuszki, które powstało w 1998 roku, któremu od samego początku istnienia prezesuje Pani Nina Poremska. Od naszego pierwszego spotkania z Towarzystwem i Panią Prezes  Poremską minęło ponad 10 lat. Cały nasz pobyt w Łucku przygotowany był przez Panią Prezes Poremską. TKP im. T. Kościuszki w Łucku prowadzi również od 1998 roku Szkołę Języka Polskiego do której uczęszcza ponad 200 uczniów. Od 2 lat w Szkole tej pracuje Pan Wiesław Piekarski były nauczyciel z Kowla.  Podczas tego spotkania przekazaliśmy dla szkoły nowe książki do nauki języka polskiego oraz książki na nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach językowych. Sprezentowaliśmy parę ryz papieru do drukarki, kredę do pisania na tablicy, długopisy i trochę książek używanych. Wieczorne spotkanie zaczęło się krótkimi wystąpieniami Pani Prezes Niny Poremskiej i Pana Stanisława Senkowskiego Prezesa Oddziału Chełmskiego TMWiP. 


 

Hotel Świteź was our place of accommodation in Łuck. Here after 16 o’clock its local time we had dinner and about 19 p.m. we had the meeting with the members of the Association of the Polish Culture named after Tadeusz Kościuszko; it came into existence in 1998 and from the beginning is provided by Ms Nina Poremska. It is more than 10 years since we have met with the Association and Ms Nina Poremska.

Since 1998 the Polish Language School named after T. Kościuszko in Łuck is provided by TKP; there attend more than 200 students. Mr Wiesław Piekarski, the former teacher from Kovel has been working there for 2 years. During this meeting we gave to some new books for learning Polish language and the books for prizes for the students participating in the school conquests. A ream of paper, some chalks, pens and second-hand books were also given to school. The evening meeting started the short speech of the President Ms Nina Poremska and the speech of Mr Stanisław Senkowski, President of TMWiP in Chełm. 

 

Następnie wystąpił prowadzony przez Towarzystwo Łucku żeński chór, który zaśpiewał kilka piosenek ze swojego repertuaru. Po występie chóru odbyła się biesiada i wspólne tańce.


 

Then, the ladies’ choir performed provided by the Association in Łuck which sang few songs from its repertoire. After the performance, a feast and dances took place.

 

     Po śniadaniu i wykwaterowaniu się z hotelu udaliśmy się  do łuckiej Katedry pw. św. Piotra i Pawła i uczestniczyliśmy w porannej mszy świętej odprawianej przez ordynariusza Diecezji w Łucku ks. bpa Witalija Skomarowskiego. Sobota była dniem wspomnienia św. Błażeja z Sebasty i wszyscy skorzystaliśmy ze specjalnego błogosławieństwa świecami od chorób gardła. Po mszy miejscowy wikariusz opowiedział nam historię katedry i oprowadził nas po przepastnych dwukondygnacyjnych podziemiach katedry, splądrowanych i wyczyszczonych ze wszystkiego w czasach rządów komunistycznych.

    Następnie część osób zwiedzała Zamek a część spacerowała po bazarze. O godzinie 13 czasu miejscowego wyjechaliśmy do Chełma aby po drodze w Kowlu w restauracji "Nasze Miasto" spożyć smaczny obiad. Po krótkim spacerze po kowelskim przydworcowym bazarze o godzinie 15.15  wyruszyliśmy do Chełma  Przy wjeździe do kraju wszyscy podani byliśmy szczegółowej kontroli celnej, ale była bezowocna. Do Chełma wróciliśmy po godzinie 19-ej.


                                                            Stanisław Senkowski.


 

After breakfast and after having left the place of our stay at the hotel, we went to St Peter’s and Paul’s Cathedral in Łuck where we took part in the morning divine worship performed by Witalij Skomarowski archbishop in the diocese of Łuck. The Saturday was a kind of St.  Błażej from Sebasta memory and all of us was blessed with the candles against a sore throat. When the divine worship was finished, a provincial minister told us the story of the Cathedral and took us for a walk through 2-storey dark underground which was plundered and confiscated during the Communist Government times.

Then some of us was visiting the Castle and the others went for a walk in a bazaar. At 13 of a local time we left the place and meanwhile we stopped at a restaurant named “Our City” for a delicious dinner in Kovel. After a short walk in a bazaar near the train station in Kovel, at about 15:15 we went to Chełm. When we arrived to the border of Poland we came across customs control; we came back to Poland after 19 p.m. 

Author: Stanisław Senkowski

                                                              Translation: Ewa Moradewicz-Paszko


Album zdjęć: w Google Chrome >> 

Spotkanie Wigilijne w Kowlu na Wołyniu - 17.12.2017 r.

2017-12-20

W niedzielę 17 grudnia 2017 r., grupa trzydziestu członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie pojechała na tradycyjne już spotkanie Wigilijne w Kowlu na Wołyniu. Wyjechaliśmy z Chełma o godz. 6:00 rano, by następnie sprawnie i bez zbędnej zwłoki przekroczyć granicę w Dorohusku o godz 8:30. Tak pomyślne przekroczenie kordonu - jak mawiają Ukraińcy, pozwoliło nam na spokojne wypicie kawy, już po drugiej stronie granicy i zrobienie przedświątecznych zakupów, na rynku bazarowym w Kowlu. Bazar był już w ofercie świątecznej, o czym świadczyła bogatsza  niż u nas liczba gatunków sprzedawanych ryb...


O godz 13:00 czasu miejscowego odbyło się spotkanie z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu.


Jego Prezes Anatol Herka powitał naszą grupę, złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz zaprosił do obejrzenia widowiska obrzędowego JASEŁKA w wykonaniu uczniów Szkoły Języka Polskiego w Kowlu przygotowanych przez Panią Bożenę Dąbrowską ich nauczycielkę.


 

Młodzież i TKP w Kowlu otrzymało od naszej grupy liczne prezenty świąteczne a także materiały biurowe. Dodatkowo państwo Jolanta i Krzysztof Tomaszewscy z Rejowca uczestnicy naszej grupy przywiezli w darze liczny zestaw książek literatury polskiej i światowej.


Życzenia świąteczne dla gospodarzy i młodzieży złożył V-ce Prezes J.SOLAK ,który zaprosił członków TKP w Kowlu w 2018 roku, na ważne uroczystości z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowane w Chełmie.


Po obejrzeniu JASEŁEK zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez TKP w Kowlu w sali Domu Kultury.

Do Chełma wróciliśmy sprawnie o godz.18:00 naszego czasu po bardzo skrupulatnej kontroli celnej, którą cała grupa przeszła wzorowo mimo bardzo rygorystycznej interpretacji przepisów celnych. 

Relację przygotował: J.SOLAK 

Zdjęcia: Aleksander Żyłowski.

Więcej zdjęć w albumie Google >>

99. Rocznica odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską wśród Polonii w Kowlu - 12.11.2017 r.

2017-11-15

W niedzielę 12 listopada 2017 roku na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu 36 osobowa grupa Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie udała się do Kowla na Wołyniu aby tam wspólnie z miejscową Polonią świętować 99. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą  Polską...


Z Chełma wyjechaliśmy o godzinie 6-ej aby przed uroczystą akademią odwiedzić kowelski Cmentarz i  na grobach Obrońców Naszej Ojczyzny zapalić znicze pamięci od Mieszkańców Chełma, które zebrane zostały przez nasze Towarzystwo w dniu Wszystkich Świętych przy Krzyżu Wołyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie.


 Większość ze 130 zniczy zapalono  na grobach Legionistów Polskich z czasów I wojny światowej i część na grobach Polskich Policjantów.  Kwatera wojenna i policjantów były uporządkowane przez młodzież ze Szkoły Języka Polskiego prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu.


W godzinach 13-14 czasu ukraińskiego uczestniczyliśmy w uroczystej akademii poświęconej 99 Rocznicy powrotu Polski na mapę Europy po 123 latach niebytu państwowego do czego przyczynili się nasi możnowładcy i nasi najbliżsi sąsiedzi Rosja, Austria i Prusy.    Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnów Polski i Ukrainy. Następnie nowy Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu Pan Anatol Herka, syn Wacława powitał uczestników i wygłosił krótkie przemówienie po czym zaprosił do wystąpienia Pana Stanisława Senkowskiego - Prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie. Prezes Senkowski podziękował za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania  kolejnej Rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską z kowelską Polonią i  naszymi Sąsiadami Ukraińcami. Prezes Senkowski wyraził podziw i uznanie dla Szkoły Języka Polskiego, dla kolejnych nauczycieli uczących języka polskiego w tym drugiej już Chełmianki Pani Bożeny Dąbrowskiej  oraz dla uczniów tej Szkoły, którzy coraz piękniej mówią po polsku. Życzył również miejscowej Polonii i  mieszkańcom Kowla życia w państwie wolnym od wrogiej agresji swoich pobratymców Rosjan i aby  Ukraina wolna była od rosyjskiej agresji  a społeczeństwu Ukrainy żyło się coraz lepiej i dostatniej.     W uroczystości uczestniczył również  Wicemer Kowla Pan Igor Prokopiw, który złożył nam Polakom życzenia z okazji naszego Święta Narodowego.    Po przemówieniach miał miejsce program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Języka Polskiego.

 Przy okazji naszego pobytu sprezentowaliśmy Szkole książki encyklopedyczne, papier do drukarki komputerowej, książeczki, kredki i inne gadżety na nagrody dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach języka polskiego.

 

Po zakończonej akademii odbył się poczęstunek przygotowany przez TKP w Kowlu.  W Restauracji "Nasze Miasto" przy ulicy Kolejowej  spożyliśmy wspólny obiad i po zrobieniu zakupów na przydworcowym bazarze udaliśmy się do Chełma.

 Do Chełma wróciliśmy o godzinie 22.30 a to z powodu drobiazgowej kontroli podróżnych przez polskich celników.  Poświecenie 2 godzin na kontrolę autokaru z 37 pasażerami jest lekką przesadą, ale jeśli to ma wzbogacić  nasze Państwo materialnie dzięki znalezieniu paru butelek alkoholu ponad normę to trzeba podwoić liczbę celników a nie znęcać się nad ludźmi trzymając ich godzinami  o chłodzie i głodzie w kolejce na odprawę graniczną, jest to po prostu nieludzkie

 Tekst i zdjęcia:   Stanisław Senkowski

Więcej zdjęć w albumie Google >>


 


 

Opis naszego wyjazdu do Kowla w j. angielskim:

‘99th Anniversary of the National Independence Day of Poland among the Polish community in Kovel’

On Sunday 12th November 2017 a group of Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm went to Kovel, placed in Volyn to celebrate together with other Poles the 99th anniversary of  Poland’s independence day.

We left Chełm about 6 a.m. and before the ceremony we  had visited the cemetery in Kovel just to light the candles on our Polish defenders’ graves; previously, the candles were collected by our Association during All Saints’ Day at the cross of Volyn at Municipal cemetery in Chełm.

The most of the 130 candles were light on the First WW Polish Legionary graves and some on the Polish police officers’ graves. The war quarters were cleaned up by the youth of the School of the Polish Language supervised by the Association of the Polish Culture in Kovel.     Between 13 and 14 of the Ukrainian time, we took part in the ceremony dedicated to the 99th anniversary when Polish came back on the Europe map after 123 ages of not being the country. It was caused by our magnates and by our next door neighbors such as Russia, Austria and Prussia.

Polish and Ukrainian Anthems started the ceremony. Then Mr Anatol Herka, the son of Wacław and a new president of the Polish Culture Association in Kovel welcomed the participants and gave a short speech. After that, he invited Mr Stanisław Senkowski, a president of the Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm to give another speech. The President, Senkowski thanked for the invitation and the possibility of celebrating the anniversary of  Poland’s independence day with Poles from Kovel and with our neighbors, the Ukrainians once again. The President expressed his admiration and appreciation to the School of the Polish Culture, to other teachers teaching the Polish language, to the second person from Chełm, Mrs Bożena Dąbrowska as well as to the students from this School who are constantly improving their Polish language. What’s more, the President wished the local Poles and the citizens of Kovel the life in the country free from the hostile aggression of their neighbors, Russians and wished the Ukraine the freedom from the pressure of Russia; what’s more, he wished the Ukrainian people better and a prosperous life.

Mr Igor Prokopiw, mer also participated in the ceremony and gave us the best wishes associated with our National Day. After the speeches, the kind of music verbal like program took place which was performed by the youth from the School of the Polish Language. During our visit we gave to the School some encyclopedic books, the paperprint, some books and crayons and other gadgets connected with the prizes for the kids who are taking part in the schools’ contests connected with the Polish Language.

When the ceremony was finished,  TKP prepared some food and drink in Kovel. Later, we had dinner at the “Our City” restaurant and after having done some shopping we went to Chełm. Because of some incident caused by the Polish customs officers, we came back to Chełm about 22:30 p.m. Finally, 2 hours customs control of 37 passengers, was a bit exaggerated; but, if it makes our country rich thanks to few bottles of alcohol found as if it was too much so there should be more customs officers hired; and, in spite of the cold and thirst,  the people had been waiting for the customs clearance in the queue for hours which, for me, was rather inhuman.

                                                                     Author: Stanisław Senkowski

                                                              Translation: Ewa Moradewicz-Paszko

More photos in the Google album >>

20-10-2017 r. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie.

2017-10-22

W dniu 20 października 2017 roku w godzinach 13-17 w sali konferencyjnej Hotelu "Duet" w Chełmie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie.  Na 116 Członków Oddziału w Zebraniu uczestniczyło 79  co stanowiło 68 %. Zebranie otworzył Prezes Oddziału Stanisław Senkowski, który powitał wszystkich członków i gościa Zebrania Pana Józefa Górnego Wiceprezydenta Miasta Chełm... 


Zebranie otworzył Prezes Oddziału Stanisław Senkowski, który powitał wszystkich członków i gościa Zebrania Pana Józefa Górnego Wiceprezydenta Miasta Chełm.

Obradom przewodniczył Pan Wiesław Kostrobała, założyciel i Prezes Oddziału w latach 2004 - 2014.

Sekretarzem zebrania była Pani Alicja Nawrocka.

Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad i wybraniu statutowych komisji Prezes Stanisław Senkowski zapoznał zebranych z dość obszernym i szczegółowym sprawozdaniem z działalności Oddziału za okres od 29 września 2014 roku do  20 października 2017 roku. >>plik pdf

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy przedstawił jej Przewodniczący Pan Andrzej Prost.

 

 

  Po przedstawieniu sprawozdań głos zabrał Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Józef, który wyraził słowa uznania dla Władz naszego Oddziału i wszystkich Członków za bardzo bogatą i różnorodną działalność Towarzystwa i życzył powodzenia w dalszym kontynuowaniu działalności statutowej.

    W dyskusji mógł zabrać każdy kto chciał i poruszane były różne wątki dotyczące i uwag krytycznych do zdarzeń minionych oraz zgłoszono wiele wniosków do realizacji w najbliższej kadencji.

      Po zakończonej dyskusji przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz udzielające absolutorium dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu oraz uchwałę określającą program działania w najbliższe 3 lata.

    Finałem Zebrania były wybory Prezesa, Członków Zarządu i  Członków Komisji Rewizyjnej.

Z pośród kandydatów do władz Oddziału zgłoszonych z sali w głosowaniu tajnym na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału wybrano ponownie Stanisława Senkowskiego, na Członków Zarządu ponownie wybrano Urszulę Mrozowską, Eweliną Nowosad, Zbigniewa Korzeniewskiego i Józefa Solaka. W skład Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Annę Ciukiewicz, Elżbietę Ulewicz i Andrzeja Prosta. Było to najliczniejsze Walne Zebranie  i najdłużej obradujące od początku istnienia Oddziału.

     Po zakończeniu obrad była wspólna obiadokolacja.

                                                                                                        Stanisław Senkowski

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie za okres od 29 września 2014 roku do 20 października 2017 roku.

Więcej zdjęć w abumie Google >>

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 4

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 15,719
bullet.gif Najnowszy użytkownik: axizusa
Nawigacja
ORGANIZACYJNE
ZARZĄD GŁ. I ODDZIAŁY
WALNE ZEBRANIE 29-09-2014
STATUT
SPRAWOZDANIA
WALNE ZEBRANIE 20-10-2017
TAM BYLIŚMY..
W KOWLU 16.11.2019
HELENÓWKA, WERBA, ZAMŁYNIE 11.07.2019
W OSTRÓWKACH 31,08.2019
NA ZAKARPACIU 5-8,08.2019
W KOWLU 17.11.2018
W OSTRÓWKACH 2.09.2018
WARĘŻ,BEŁZ, SOKAL 3.08.2018
NA GROBACH-WOŁYŃ 20.07.2018
75.ROCZNICA-WOŁYŃ 7.07.2018
W RYMACZCH I LUBOMLU 19.04.2018
W ŁUCKU 2-3.02.2018
W KOWLU 12.11.2017
NA ZIEMI LWOWSKIEJ 13-15.09.2017
NA GROBACH-WOŁYŃ 14.07.2017
NA PODOLU 22-27.05.2017
W KOWLU 13.11.2016
LWÓW, KRZEMIEN. 7-9.10.2016
NA KASZUBACH 20.09.2016
W OSTRÓWKACH 28.08.2016
W HELENÓWCE 22.07.2016
CHORWACJA, CZARNOG.-2016
W WARSZAWIE 16.03.2016
W KOWLU 13.12.2015
W KOWLU 14.11.2015
WE LWOWIE 10 - 11.10.2015
W OSTRÓWKACH 30.08.2015
W KOSTIUCHNÓWCE 21.08.2015
NA WOŁYNIU 25.07.2015
W BIAŁORUSI 15-19.07.2015
WARSZAWA 24.03.2015
OPŁATEK W KOWLU 14.12.2014
W KOWLU 15.11.2014
NA CMENTARZU W BIELINIE
W RYMACZACH I BINDUDZE
W PAROŚLI I SARNACHi
W ŁUCKU, OŁYCE I KLEWANIU
LWÓW, OLESKO, PODHORCE..
PUBLIKACJE
ZAPOMNIANE POWSTANIE...
PODOBNA TEMATYKA


Stowarzyszenie
"Pamięć i Nadzieja"w Chełmie

--------------------------------- 
 

27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny

-------------------------------
 

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

Ostatnie artykuły
bullet.gif Helenówka, Werba, Z...
bullet.gif Obchody Święta Nie...
bullet.gif 2019. OSTRÓWKI miej...
bullet.gif Wycieczka na Zakarpa...
bullet.gif Wyjazd do Kowla - 17...